Maandelijks archief april 2024

De Aarde is Werelderfgoed

Op 25 april 2024 liepen deze 2 mensen door park Molenwijk te Boxtel met een kruiwagen vol aarde. Ze gaan te voet naar Parijs gaan om de hele Aarde op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Ze nemen dromen voor de Aarde van mensen mee in het 1001-dromenboek. Zie veerhuis.nl/dromenvanger Deze krui-tocht is een project van Veerhuis Varik voor de Aarde. Voor meer info zie www.veerhuis.nl

15 woningen aan de Postelstraat in Esch

We hebben er lang naar uitgekeken maar eindelijk is het zover: er kunnen 15 woningen gebouwd worden op de locatie van de oude timmerfabriek aan de Postelstraat. Combinatie95 heeft het bestemmingsplan hiervoor mee vastgesteld. Naast de Reigerskant was en is dit altijd een locatie geweest waar vooral starters, maar ook senioren naar uitgekeken hebben in hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Dit plan heeft al een lange geschiedenis en is diverse malen op en neer gegaan van en naar de tekentafel. Eerst waren het 12 woningen, toen moesten het er minder worden, vervolgens energieneutraal, maar wel betaalbaar, toen toch weer meer. Combinatie95 is blij dat de lokale ontwikkelaar het toch steeds doorgezet heeft en er nu een plan ligt met 15 betaalbare woningen. Bovendien een plan waar geen bezwaren tegen ingediend zijn. Een mooi compliment naar de omgeving en de Essche inwoners, die ook het belang van betaalbare woningbouw inzien voor de Essche gemeenschap. Hopelijk kan er snel gestart worden met de bouw en komen de woningen ook terecht bij de Essche starters en senioren, die er zo naar uitgekeken hebben.

Regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp

Iedere jeugdige moet de kans krijgen om gezond en veilig op te groeien

Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2024 hebben we het regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp vastgesteld. Combinatie95 vindt dat iedere jeugdige de kans moet krijgen om gezond en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. Dit uitgangspunt is ook de nadrukkelijke basis voor het regionale beleidsprogramma. Dat ondersteunen wij dan ook van harte.

Eén van de rode draden in het beleidsprogramma is dat de deskundigheid en visie van ouders en jeugdigen moeten worden benut. Want zo wordt gezegd: in gezin en netwerk kunnen zowel de oorzaken als de oplossingen liggen. En daar ligt voor Combinatie95 een van de belangrijkste aandachtspunten. Jeugdigen moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben, maar kijk ook breder. Want als er bijvoorbeeld binnen een gezin andere problematieken spelen, zoals ouders met een drugsverslaving of schulden, dan vraagt het mogelijk om een hele andere aanpak. Wij zien dit ook duidelijk terugkomen in het beleidsprogramma.

Combinatie95 onderstreept ook het belang van de verbinding met het onderwijs, want kinderen brengen daar ontzettend veel tijd door en we willen juist zoveel als mogelijk kinderen met of zonder een achterstand of beperking naar dezelfde school gaan. En natuurlijk kan dat niet voor iedereen, maar de landelijke ontwikkeling naar inclusiever onderwijs kunnen we ons in vinden. Maar daar moeten wel de juiste randvoorwaarden voor zijn.

Twee weken eerder zijn we vanuit de raad in gesprek gegaan met onder andere de Adviesraad Sociaal Domein en wij vinden dan ook goed om te lezen dat de aandachtspunten die zijn gegeven door de Adviesraad worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Tot slot nog over de financiën. Er wordt gesteld dat we op dit moment binnen de budgettaire kader blijven voor de begroting 2024-2028. Tegelijkertijd zijn de financiële consequentie van de beleidsvoornemens nog niet doorberekend, dus dat zorgt wel voor een onzekere factor. Wij roepen het college op mocht het budgettaire kader niet toereikend zijn hier de raad vroegtijdig over te informeren. Het regionaal beleidsprogramma jeugdhulp is unaniem vastgesteld.

Prikpraat in Lennisheuvel: Ontevredenheid over inrichting ontmoetingsplaats

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te horen wat er leeft. Prikpraat van Combinatie95 werd op zaterdag 6 april 2024 gehouden in Lennisheuvel. In vijf groepjes werd door leden van Combinatie95, waaronder wethouder Désiré van Laarhoven en raadslid Joep Schalkx, zwerfvuil opgeprikt en contact gelegd met bewoners en passanten. In het centrum van Lennisheuvel werd weinig zwerfvuil aangetroffen. Dat is mede een verdienste van betrokken inwoners van Lennisheuvel zelf. Rondom de rotonde bij de toegang tot Lennisheuvel en richting Vion werd wel veel zwerfafval geprikt en afgevoerd.

Bomen verhinderen sporten in buurtpark
Het parkje in het Gescheurd Hemd bij de Dorsvlegel, blijkt een fantastische en gewaardeerde ontmoetingsplek voor kinderen én ouders te zijn. Er is groot onbegrip bij de buurtgenoten dat de gemeente een tijdje geleden, zonder enig overleg, drie bomen plantte. Midden in grasveldje waar kinderen graag voetballen en volleyen. Die staan hinderlijk in de weg en kunnen gemakkelijk naar de rand worden verplaatst. Combinatie95 gaat dit aankaarten en voorstellen dit te corrigeren. En tevens voorstellen het versleten bankje te vernieuwen. Ouders hebben het al paar keer opgeknapt, maar het is nu echt versleten.

Complimenten en tips
Veel bewoners spraken tevredenheid uit over ’hun Lennisheuvel’. Zoals over de Armehoefstraat: “Dat is de mooiste straat van Lennisheuvel”. Enkele inwoners gaven mooie tips mee voor het verbeteren van de kleine inbreidingslocatie voor woningen in de buurt. Aandachtspunten blijven de opwaardering van de groene afscheiding van het industrieterrein, het meer beleefbaar maken van Beijersland en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door bedrijven voor een schone omgeving rond hun bedrijf. Combinatie95 neemt de aanbevelingen mee naar het gemeentebestuur.

In memoriam Niek Wels

Donderdag 4 april 2024 ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Niek Wels twee dagen eerder. Niek is jarenlang actief lid geweest van Combinatie95. Tot de laatste verkiezingen in 2021 heeft Niek de rol van fractiesecretaris vervuld. Ook was hij een van de bevlogen organisatoren van de politieke cursus “VerKen je Gemeente” die Combinatie95 meermaals organiseerde. Hij deed dat allebei met een grote inzet, waarbij Combinatie95 steeds blind kon vertrouwen op zijn waardevolle ondersteuning.

Wij zullen zijn betrokkenheid en sympathieke karakter missen. Sterkte voor Jacomine en kinderen en kleinkinderen.