Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door jul 23, 2021

Samen Ouder Worden in Boxtel

Afgelopen dinsdag hebben we als gemeenteraad de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Combinatie95 is blij dat dit eindelijk

door jul 20, 2021

visie kerntakendiscussie Combinatie95

Combinatie95 kiest voor een leefbaar, energie-neutraal en sociaal Boxtel. En dat kan allemaal door vol in te zetten op Klimaatadaptatie en de en

door jul 13, 2021

Willibrordus school in Esch

Combinatie95 wil zich hard maken voor een nieuwe of volwaardig gerenoveerde school met gymzaal in Esch. Dit hebben we uitgesproken in ons verkie

door jul 13, 2021

Bestemmingsplan Kerkweide-west Liempde

Al jaren gaat het in de gemeenteraad van de gemeente Boxtel over woningbouw, ook voor Combinatie95 een van de belangrijkste speerpunten. Tijdens

door jul 13, 2021

Pilot Circulair Bouwen in Boxtel

Motie Pilot Circulair Bouwen in Boxtel, 13 juli 2021 Combinatie95 heeft een motie ingediend die inspeelt op een aantal actuele zaken. Zo heef

door apr 29, 2021

Productieve Natuur

Op 22 april 2021 vond het “Landschapslaboratorium Productieve Natuur” plaats, georganiseerd door de gemeente Best en gemeente Boxtel. Hiervo

door apr 26, 2021

Lintjesregen in Boxtel

Bij de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Boxtel hebben maandag 26 april drie inwoners een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen. Ma

door apr 23, 2021

Motie Meer laadpalen voor elektrische auto’s

Het Rijk wil dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Dat is een goed idee want het scheelt heel veel energieverbruik en uitstoot va

door apr 23, 2021

Gedrags- en Integriteitscode Combinatie95

Algemeen Respectvol gedrag en integer handelen zijn in het maatschappelijk leven belangrijk voor iedereen. Leden van Combinatie95 respecteren da

door apr 11, 2021

Welke ideeën heeft ù voor Boxtel?

De gemeenteraad van Boxtel is maandag 12 april gestart met de Week van de Ideeën. Tot en met 18 april kunnen alle inwoners, ondernemers en vere

door mrt 23, 2021

even voorstellen wethouder Hans Heesen

Hallo mijn naam is Hans Heesen, ik ben Agrarisch bedrijfskundige en was tot voor kort werkzaam als hogeschooldocent aan de HAS in Den Bosch. Dag

door mrt 8, 2021

Combinatie95, doet u ook mee?

Combinatie95 werkt slagvaardig aan uw toekomst. Met twee nieuwe wethouders, vijf raadsleden en een actieve en gevarieerde achterban. Jong en oud

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!