Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door sep 22, 2023

Rotonde de Ketting

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95

door sep 13, 2023

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000 verstrekt het warmtefonds leningen voor duurzame maatregelen tegen 0% rente en dat i

door sep 13, 2023

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 12 september 2023 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid nemen we als gemeente e

door sep 4, 2023

concept beheerplan Sparrenrijk

Naar aanleiding van een ingezonden brief voor de gemeenteraad hebben we hebben al een paar technische vragen gesteld over het "concept beheerpla

door jul 17, 2023

Hoe staat Boxtel ervoor en wat gaan we doen?

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023, hebben we een aantal financiële stukken behandeld, zoals het jaarverslag en -rekening en de kader

door jul 15, 2023

leefbaar loon voor WSD medewerkers

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft de SP een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend die oproept voor steun aan de me

door jul 15, 2023

Gedegen visie op wonen, welzijn en zorg

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 stond het programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg op de agenda. Een nieuwe woonvisie met ee

door jul 14, 2023

Huizen voor Lennisheuvel

Dinsdag 4 juli 2023 is het nieuwe bestemmingsplan “Achter den Eijngel” opnieuw vastgesteld. Het betreft een woningbouwlocatie in Lennisheuve

door jul 14, 2023

Woningtoewijzing aan “eigen” starters

Je zult maar jong zijn en op zoek zijn naar een huis in Liempde, Esch, Lennisheuvel of Boxtel. Je wilt graag een volgende stap zetten in je l

door jul 8, 2023

Bestemmingsplan Kerkweide-Oost vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 is het bestemmingsplan Kerkweide-Oost in Liempde vastgesteld. Combinatie95 is erg blij dat er weer e

door jul 7, 2023

Delta Rhine Corridor

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan

door jul 7, 2023

Speelruimtebeleid 2023-2032

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 is het Speelruimtebeleid en uitvoeringsplan 2023-2032 vastgesteld. Combinatie95 is positief over dit

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!