Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door apr 10, 2024

Prikpraat in Lennisheuvel: Ontevredenheid over inrichting ontmoetingsplaats

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te

door apr 5, 2024

In memoriam Niek Wels

Donderdag 4 april 2024 ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Niek Wels twee dagen eerder. Niek is jarenlang actief lid gewees

door mrt 29, 2024

Kliko voor medisch afval

Combinatie95 is benaderd door een inwoner uit onze gemeente die zeer onaangenaam verrast is. Hij heeft na een operatie te maken met incontinenti

door mrt 28, 2024

Prikpraat in Lennisheuvel, afval en meningen ophalen op za. 6 april 2024

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis. ‘Prikpraat’ is een bijzondere activiteit van Combinatie95, die regelmatig wordt georganiseerd. C

door mrt 19, 2024

Geen extra kosten voor kleine bouwplannen

In de raadsvergadering van 19 maart 2024 stond het volkshuisvestingsfonds op de agenda. Dit fonds is bedoeld om bij te dragen aan meer sociale h

door mrt 19, 2024

Behoud speelvoorziening d’n Tip in Liempde

Combinatie95 ontving begin 2024 het bericht dat de speelvoorziening op d’n Tip in Liempde niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In het s

door mrt 11, 2024

Zonnevelden onmisbaar voor Boxtel

Vrijwel alle wetenschappers zijn het erover eens: de aarde warmt snel op omdat we teveel broeikasgassen uitstoten (vooral CO2 en methaan). Om de

door feb 13, 2024

Investeren in de toekomst

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de schoolgebouwen

door jan 26, 2024

Woningtoewijzing

Vanaf 1 januari 2024 is de vernieuwde huisvestingswet in werking getreden. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: De huurtoeslag wordt verh

door dec 18, 2023

Ja sticker op brievenbus

Veel ongeadresseerde handelsreclame verdwijnt ongelezen (en soms nog in het plastic) bij het oud papier. Om deze nutteloze papierstroom t

door dec 18, 2023

Woningbouw Hamsestraat-Roderweg

Een mijlpaal voor Liempde! Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2023 zijn de bestemmingsplannen voor de grootschalige woningbouw aan d

door nov 9, 2023

Begroting 2024 algemene beschouwing

Allereerst complimenten aan het college voor de voorliggende begroting. Als we kijken hoe er financieel voorstaan, dan is de situatie heel ander

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!