Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door jun 1, 2023

Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt door de Rijksoverheid verkend waar er kansen zijn voor het opwekken van energie

door mei 25, 2023

Woningen i.p.v. varkensstallen

Combinatie95 heeft ingestemd met de omzetting van een agrarische bedrijf naar een burgerwoning en de ontwikkeling van 2 ruimte voor ruimte wonin

door mei 11, 2023

Supermarkt in Liempde

Een aantal weken geleden werden vele Liempdenaren, en wij met hen, onaangenaam verrast door het bericht dat de overname van de supermarkt in het

door mei 7, 2023

energielasten sportclubs

De hoge energieprijzen veroorzaken grote problemen voor veel sportverenigingen. Niet meer mogen douchen bij de vereniging of een teruglopend led

door apr 12, 2023

Maatregelen voor sluiting dubbele overweg

Het proces rondom PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) begint op een gebed zonder eind te lijken. Zo’n 10 jaar geleden had de raad eindelijk een

door mrt 9, 2023

Armoede is veel meer dan niet genoeg geld hebben

Beleidskader armoede en schulden 2023 – 2026 We hebben de ambitie dat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij en dat niet-genoeg

door mrt 9, 2023

Flexwoningen en Tiny Houses

Combinatie95 is voorstander van het ontwikkelen van flexwoningen en tiny houses in de gemeente Boxtel. Het draagt bij aan de betaalbaarheid van

door mrt 8, 2023

motie voor meer kans voor starters op woningmarkt

Combinatie95 heeft, samen met 6 andere partijen, tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 een motie ingediend om de mogelijkheden van starte

Willibrordusschool Esch
door mrt 8, 2023

Voortgang Willibrordusschool Esch

In de raadsvergadering van 7 maart 2023 heeft Combinatie95 vragen gesteld over de voortgang van de Willibrordusschool in Esch. Esch wacht al lan

door mrt 8, 2023

Passage Riche

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 is het formele besluit genomen om het parkeerterrein tussen Stationsstraat en Prins Hendrikstraat (

door jan 26, 2023

Vuilnisbakken en afvalcontainers

Tijdens de raadvergadering van 24 januari 2023 heeft Combinatie95 vragen gesteld over vuilnisbakken en afvalcontainers op openbare plekken. De r

door jan 25, 2023

Onderzoek verloop Kerntakendiscussie: proces niet goed, uitkomst wel positief.

In 2021 hebben we als gemeenteraad van Boxtel een zogenaamde Kerntakendiscussie gevoerd om de financiële positie van onze gemeente weer op orde

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!