Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door jul 14, 2022

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Het Rijk heeft met PHS de ambitie gevormd om meer treinen te laten rijden, onder andere op het traject Eindhoven-Amsterdam. Om de leefbaarheid v

door jul 14, 2022

Financiën gemeente Boxtel

Jaarverslag 2021 Over het resultaat van de jaarrekening zijn wij uitermate positief. De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resu

door jul 14, 2022

Opgepikt in Boxtel Oost

Woensdagavond 6 juli jl. organiseerde Combinatie95 haar Prikpraat rondom het winkelcentrum in Boxtel oost. Met elkaar de handen uit de mouwen s

door jul 13, 2022

Doorgaand vrachtverkeer Liempde

Tijdens de raadsvergadering van 12-07-2022 heeft de fractie van Combinatie95 bovenstaande vragen gesteld over de verkeersveiligheid in de kern v

door jun 24, 2022

Prikpraat Boxtel Oost woensdag 6 juli

Prikpraat is een activiteit van Combinatie95 die minimaal drie keer per jaar wordt georganiseerd in een van de kernen of wijken in Boxtel. Inwon

door jun 23, 2022

De Kleine Aarde definitief verkocht

De financiering voor De Kleine Aarde is rond en daarmee is de verkoop definitief. 5 oktober 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nieuw

door jun 16, 2022

motie wij zijn open

Verduurzaming begint bij het besparen van energie en kan daarbij in deze tijd ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor ondernemers.

door jun 15, 2022

krapte op het net omzeilen

Hoe zorgen we voor voldoende en betaalbare energie? Door zo snel mogelijk energieneutraal te worden. En hoe doen we dat? Door flink energie te b

door jun 15, 2022

Vragen over leefbaarheid Lennisheuvel

Vragen in vragenhalfuurtje over leefbaarheid Lennisheuvel Combinatie95 heeft de afgelopen weken twee bijeenkomsten gehouden in Lennisheuvel.

door apr 25, 2022

Nuttige prikpraat in Lennisheuvel

Zaterdag 23 april 2022 organiseerde Combinatie95 haar eerste Prikpraat. Een nieuwe activiteit waarbij het inzamelen van zwerfvuil gecombineerd w

door mrt 25, 2022

Energiebesparing en energiearmoede

De energieprijzen schieten de hoogte in en dat zal voorlopig niet beter worden. Gemeente Boxtel heeft geld gekregen van het Rijk voor energie-be

door mrt 18, 2022

Prikpraat met Combinatie95

Combinatie95 start met een nieuw initiatief: ‘Prikpraat met Combinatie95’. Een activiteit die viermaandelijks wordt georganiseerd in een van

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!