Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

door mrt 17, 2020

Peter van de Wiel stopt als wethouder Combinatie95

Wethouder Peter van de Wiel heeft gisteren de leden van Combinatie95 laten weten dat hij zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer

VerKen Je Gemeente
door feb 20, 2020

Verken Je Gemeente: “Politieke en bestuurlijke organisatie & Economisch beleid / intergemeentelijke samenwerking”

Combinatie95 informeert via ‘Verken je gemeente’ Moeilijke zaken in cursus eenvoudig uitgelegd Afgelopen donderdag 13 februari was de ee

Willibrordusschool Esch
door feb 17, 2020

Vragen over de Sint Willibrordusschool Esch

De toekomst van de Sint Willibrordusschool blijft de gemoederen in Esch bezighouden. En logisch ook; de discussie loopt al jaren. Combinatie95 v

door feb 14, 2020

Privacyverklaring Combinatie95

COMBINATIE’95 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante info

door feb 11, 2020

Ontwerp Herinrichting Rechterstraat

Het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Rechterstraat is een burgerinitiatief van De werkgroep Sfeer en Beleving van Ondernemers Centrum

door dec 4, 2019

Cursus verken je gemeente

Voor 2020 heeft een werkgroep van Combinatie95 voor de zesde keer de cursus “VERKEN JE GEMEENTE” georganiseerd. Hiervoor hebben wij inwoners

door dec 3, 2019

Motie grootschalig Zonneveld door en voor Boxtelse burgers

Boxtel moet meer duurzame energie opwekken. Dat is een opdracht van het Rijk middels de Regionale Energie Strategie, de RES, en ook vanwege de am

door nov 12, 2019

Algemene beschouwingen begroting 2020

Voorzitter, We zijn ons allemaal bewust van de grote opgave waar wij als Boxtel voor staan. De afgelopen tijd zijn we keer op keer, voornameli

door okt 25, 2019

Persbericht Samenwerking’95

Essche raadsleden Samenwerking ‘95 kiezen voor Combinatie95 Als de twee raadsleden van Samenwerking95 uit Esch, hebben wij, Peter den Ouden

door okt 12, 2019

Onveilige rotondes

In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 8 oktober heeft Combinatie95 vragen gesteld over onveilige rotondes. De aanleiding hiervoor w

door sep 26, 2019

In gesprek met Esch

Op maandag 30 september a.s. om 20:30 uur in Dorpshuis De Es, heeft Combinatie95 een openbare fractievergadering in Esch. Alle Esschenaren die me

door sep 20, 2019

volgorde PHS maatregelen

Tijdens de beeldvormende vergadering over de maatregelen PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) van 10 september 2019 hebben we kunnen zien dat heel

door jun 12, 2019

Liempde bouwt

Wethouder Peter van de Wiel gaf op dinsdag 11 juni 2019 tijdens de raadsvergadering informatie over de stand van zaken wat betreft de woningbouw

door jun 12, 2019

Verkeersveiligheid in Boxtel

Op dinsdag 11 juni 2019 stelde Combinatie95 raadslid Stefan de Nijs vragen over de verkeersveiligheid in Boxtel. Het aantal verkeersdoden nam hel

door mrt 21, 2019

Boeiende thema avond statushouders

Kom luisteren, stel vragen en maak kennis, zo stond op de aankondiging. En dat was precies wat de ruim 60 aanwezigen deden, tijdens de informatie

door mrt 12, 2019

Thema avond statushouders

Statushouders in Boxtel: hoe vinden ze hun weg naar en in onze gemeente? Op maandag 18 maart organiseert Combinatie95 een informatieve thema-a

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze beslissingen en úw toekomst.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet gehandhaafd worden.

Wijken veilig en toegankelijk

Trottoirs, fietspaden en wegen moeten beter onderhouden worden. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo weinig mogelijk autoverkeer in wijken.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzame initiatieven. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Het Groene Woud.

Meer invloed op eigen woning

Meer invloed voor de woonconsument bij o.a. starters- en seniorenwoningen.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor invaliden.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!