Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door jan 26, 2023

Vuilnisbakken en afvalcontainers

Tijdens de raadvergadering van 24 januari 2023 heeft Combinatie95 vragen gesteld over vuilnisbakken en afvalcontainers op openbare plekken. De r

door jan 25, 2023

Onderzoek verloop Kerntakendiscussie: proces niet goed, uitkomst wel positief.

In 2021 hebben we als gemeenteraad van Boxtel een zogenaamde Kerntakendiscussie gevoerd om de financiële positie van onze gemeente weer op orde

door dec 23, 2022

Nieuw Koolwijk Esch

Doel van Ruimte voor Ruimte (RvR) is verstening en verglazing van het buitengebied verminderen. Bij Nieuw Koolwijk zouden o.a. de kassen van een

door dec 2, 2022

Veel belangstelling voor ‘Klein en betaalbaar Wonen’

Het nieuwe ‘Klein-Wonen’ biedt de gemeente Boxtel veel kansen en oplossingen. Het is duurzaam en milieuvriendelijk, betaalbaar en levert een

door nov 22, 2022

Thema-avond ‘Klein en betaalbaar wonen in Boxtel’

Wonen en met name betaalbaar wonen staat overal in Nederland prominent op de agenda. Het thema ‘Klein wonen’ blijft daarentegen vaak onderbe

door nov 10, 2022

Algemene Beschouwingen Begroting 2023

Op YouTube bekijken. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Combinatie95 zich sterk gemaakt voor een aantal zaken door het (mede) indienen va

door okt 9, 2022

Extra aandacht voor armoedebeleid

In de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober stond het rapport van de Rekenkamercommissie over het armoedebeleid in Boxtel op de agenda. Moment

door okt 6, 2022

Actualisatie Duurzaamheidsagenda

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat is een bekende, mooie spreuk en meestal een goed moreel kompas. Gewoon rekeni

door jul 14, 2022

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Het Rijk heeft met PHS de ambitie gevormd om meer treinen te laten rijden, onder andere op het traject Eindhoven-Amsterdam. Om de leefbaarheid v

door jul 14, 2022

Financiën gemeente Boxtel

Jaarverslag 2021 Over het resultaat van de jaarrekening zijn wij uitermate positief. De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resu

door jul 14, 2022

Opgepikt in Boxtel Oost

Woensdagavond 6 juli jl. organiseerde Combinatie95 haar Prikpraat rondom het winkelcentrum in Boxtel oost. Met elkaar de handen uit de mouwen s

door jul 13, 2022

Doorgaand vrachtverkeer Liempde

Tijdens de raadsvergadering van 12-07-2022 heeft de fractie van Combinatie95 bovenstaande vragen gesteld over de verkeersveiligheid in de kern v

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!