Laatste nieuws

Combinatie95 komt continu op voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

door nov 9, 2023

Begroting 2024 algemene beschouwing

Allereerst complimenten aan het college voor de voorliggende begroting. Als we kijken hoe er financieel voorstaan, dan is de situatie heel ander

door okt 27, 2023

Mogelijkheden voor Boxtel Energie Neutraal

Zoals bekend is Combinatie95 een voorstander om ZSM over te schakelen op duurzame, hernieuwbare energie. Omdat de klimaatverandering en onze kin

door okt 24, 2023

Huisvesting Arbeidsmigranten

In november 2020 is het beleid huisvesting arbeidsmigranten unaniem vastgesteld, waarin staat dat we binnen 3 jaar huisvesting voor 800 personen

door okt 16, 2023

Prikpraat Combinatie95: “Meer buurtgevoel, minder afval”

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te

door okt 8, 2023

Herstel straatwerk Liempde na werkzaamheden waterleiding

Om de waterleiding in Liempde te vervangen moesten de straten deels open. Combinatie95 heeft hierover in oktober 2023 schriftelijke vragen aan h

door sep 22, 2023

Rotonde de Ketting

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95

door sep 13, 2023

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000 verstrekt het warmtefonds leningen voor duurzame maatregelen tegen 0% rente en dat i

door sep 13, 2023

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 12 september 2023 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid nemen we als gemeente e

door sep 4, 2023

concept beheerplan Sparrenrijk

Naar aanleiding van een ingezonden brief voor de gemeenteraad hebben we hebben al een paar technische vragen gesteld over het "concept beheerpla

door jul 17, 2023

Hoe staat Boxtel ervoor en wat gaan we doen?

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023, hebben we een aantal financiële stukken behandeld, zoals het jaarverslag en -rekening en de kader

door jul 15, 2023

leefbaar loon voor WSD medewerkers

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft de SP een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend die oproept voor steun aan de me

door jul 15, 2023

Gedegen visie op wonen, welzijn en zorg

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 stond het programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg op de agenda. Een nieuwe woonvisie met ee

Waar maken wij ons sterk voor?

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

Duurzaamheid

Goed voor ons allemaal zorgen en een leefbare wereld achterlaten, dat is de leidraad bij onze keuzes.

Iedereen doet mee

Jong, oud en middelbaar, mensen met een beperking, minima, nieuwe Boxtelaren; iedereen doet mee.

Beperk lasten

Beperk belastingen voor burgers en ondernemers door beter om te springen met gemeenschapsgeld.

Aandacht voor eigenheid wijken en kleine kernen

Koester Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtelse wijken om hun eigenheid.

Minder regels, meer handhaven

Minder regels! Maar waar regels nodig zijn moet meer gehandhaafd worden.

Aantrekkelijk centrum Boxtel

Het centrum van Boxtel moet gezelliger en aantrekkelijker. Niet parkeren op de Markt, behalve voor mindervaliden.

Ruimte om te ondernemen

Ruim baan voor duurzaam en circulair ondernemen. Agrariërs, ondernemers en burgers; kansen genoeg in Boxtel en Het Groene Woud.

Leefbaarheid en woningbouw

Voldoende woningen en voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid. De komende jaren moeten we vooral veel starters- en seniorenwoningen bouwen.

Veilig en bereikbaar

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Maak Boxtel bereikbaar én veilig met zo min mogelijk autoverkeer in wijken. Stimuleer fietsen.

Onze verkiezingslijst.

Als partij met zowel jong als oud op de ledenlijst zijn wij enorm trots op onze constante groei. En ook onze verkiezingslijst is een goede afspiegeling van de bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Maar wie zijn dat nou allemaal? Kom het te weten en aansluiten is nog beter!