Over Combinatie95

Combinatie95 is sinds 1995 een betrouwbare waarde in het gemeentebestuur. Onze partij wordt gewaardeerd om haar inhoud. Een stabiele, moderne partij die verantwoordelijkheid niet schuwt. Eerlijkheid en integriteit staan bij ons voorop. Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

De huidige samenleving vraagt een fundamenteel andere overheid dan we kennen uit het verleden. Steeds meer burgers en ondernemers zijn mondig, deskundig en betrokken en goed in staat eigen keuzes voor hun (leef)omgeving te maken. Combinatie95 wil dat de gemeente daarvoor ruimte biedt en zich terughoudend opstelt. Initiatieven uit de samenleving moeten wel zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund worden. Participatie draait om vertrouwen.

Toch mogen we wat Combinatie95 betreft niet uit het oog verliezen dat we altijd klaar moeten staan voor alles wat in onze omgeving kwetsbaar is. Dat geldt allereerst voor mensen die om welke reden dan ook niet zelfstandig mee kunnen in deze hectische wereld. Maar het geldt ook voor zaken die zwaar onder druk staan, zoals bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit en erfgoed. Dat is de duurzame samenleving waar Combinatie95 zich sterk voor maakt. Niet omdat het nu in de mode is, maar vanuit een rotsvaste overtuiging die wij al vanaf onze oprichting uitdragen. Betrouwbaar en stabiel.

De leden van Combinatie95 werken altijd actief voor deze doelen; ook buiten verkiezingstijd. De maandelijkse partijvergadering van Combinatie95 is standaard druk bezocht, waarbij wij belangrijke actuele thema’s met onze brede achterban bespreken. U bent daar ook altijd welkom. Regelmatig vergaderen wij op locatie in een van de kernen. Onze raadsleden zijn bevlogen burgers die veel contact hebben met onze inwoners. Dat doen wij via ons digitale nieuwsblad ‘Gecombineerd’, met ruim 600 inwoners abonnees. Maar ook via nieuwsbrieven of themabijeenkomsten die wij elk jaar houden. Persoonlijke contacten en gesprekken op ons spreekuur zijn ook belangrijk. Zo komen wij tot gedragen en afgewogen keuzes in de raad.

Onze kandidatenlijst herbergt ervaring en vernieuwing. Peter van de Wiel heeft zich de afgelopen acht jaar bewezen als een sterke bestuurder, die resultaat boekt en moeilijke dossiers niet uit de weg gaat. Naast hem staat een deskundige raadsfractie die ook kan steunen op een grote achterban. Joep Schalkx (27 jaar) en Lola Nouwens (29 jaar) zijn nieuwe jeugdige kandidaten die op een verkiesbare plaats staan. Ineke van Giersbergen, Stefan de Nijs en Evert van Summeren blijven hun deskundigheid inbrengen. Onze kandidatenlijst is met 50 kandidaten een perfecte mix met mensen uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Met bijna evenveel vrouwen als mannen en veel jongeren onder 30 jaar. Maar ook voldoende ondernemers, zzp’ers, mensen met een migratieachtergrond en mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en zij die daar geen kopzorgen over hebben. Een goede doorsnede van de Boxtelse bevolking.

Wij hebben als een van de weinige partijen een actieve jongerenafdeling. Zij organiseerden zelfstandig thema-activiteiten, zoals avonden over jongerenhuisvesting bij St Joseph, bij het Rabo datacenter en over wonen in zgn Tiny Houses. Ook tekenden zij voor een heuse (licht politieke) PubQuiz. Maar liefst 9 jongeren onder 30 jaar staan op onze kandidatenlijst.

Combinatie95 is niet gebonden aan landelijke partijkaders. Bewogen en betrokken leden bepalen onafhankelijk de koers, die zich uiteraard primair richt op lokale belangen. Deskundigheid wordt gekoppeld aan energiek optreden en een open communicatie met de gemeenschap. Wij zorgen voor een levendige lokale democratie. Daarbij wordt de identiteit van de kernen Liempde, Lennisheuvel en de Boxtelse wijken gekoesterd.

Woningbouw, ook in de kernen, is essentieel voor de leefbaarheid. Combinatie95 wil vooral toekomstgerichte, duurzame woningen voor senioren en starters. De koper/huurder moet daarbij meer invloed krijgen op de woningen die gebouwd worden. De vraag bepaald. Daarbij zijn wijken bereikbaar en veilig. Er rijdt geen doorgaand autoverkeer dat er niet thuishoort.
Samenwerking in de regio wordt nog belangrijker omdat taken steeds complexer worden. Vergaande samenwerkingsverbanden moeten aan onze inwoners voorgelegd zijn voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

Innovatie en economie gaan hand in hand. Gemeente en ondernemers die vooruit willen moeten daarbij partner zijn. Win-winsituaties moeten gezocht worden, zoals werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Het Groene Woud biedt met haar unieke kwaliteit kansen om belangrijke doelen te verbinden. Investeringen in Landschap van Allure hebben dat al ruimschoots aangetoond. Goed voor toerisme & recreatie en werkgelegenheid, maar ook voor ons schitterende nationaal landschap.

Het maken van heldere en verantwoorde keuzen is ook financieel gezien belangrijk. De belastingen voor burgers en ondernemers mogen geen sluitstuk van de begroting zijn. Veel winst kan ook behaald worden door betuttelende regels af te schaffen en beter te handhaven.

Samen zorgen voor nu en morgen. De titel van ons uitgebreid verkiezingsprogramma zegt prima waar Combinatie95 voor staat. Breng onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in een sterke positie en help ze bij het leggen van verbindingen met elkaar. Zodat wij het nu goed hebben, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Combinatie95 staat aan de wieg van een cultuuromslag in Boxtel. Bij de vorming van het laatste college kozen wij voor brede samenwerking in plaats van politieke strijd. Voor een gemeente die de inbreng uit onze samenleving serieus waardeert en verantwoordelijkheden echt over durft te dragen. En daarbij steevast toonaangevend blijft bij het creëren van een echt duurzame samenleving. Waar we later trots op terug kunnen kijken. Deze omslag staat nog in de kinderschoenen en wij krijgen graag de verantwoordelijkheid en kans om deze de komende vier jaar verder uit te bouwen.

Het complete programma van Combinatie95 vindt u onder tabblad Verkiezingsprogramma.

Fractie + wethouder periode 2014-2018