Over Combinatie95

Combinatie95 is sinds 1995 een betrouwbare waarde in het gemeentebestuur. Onze partij wordt gewaardeerd om haar inhoud. Een stabiele, moderne partij die verantwoordelijkheid niet schuwt en vernieuwing omarmt . Eerlijkheid en integriteit staan bij ons voorop. Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde,  Lennisheuvel en Esch. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

De huidige samenleving vraagt een fundamenteel andere overheid dan we kennen uit het verleden. Steeds meer burgers en ondernemers zijn mondig, deskundig en betrokken en goed in staat eigen keuzes voor hun (leef)omgeving te maken. Combinatie95 wil dat de gemeente daarvoor ruimte biedt en zich terughoudend opstelt. Initiatieven uit de samenleving moeten wel zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund worden. Participatie draait om vertrouwen.

Toch mogen we wat Combinatie95 betreft niet uit het oog verliezen dat we altijd klaar moeten staan voor alles wat in onze omgeving kwetsbaar is. Dat geldt allereerst voor mensen die om welke reden dan ook niet zelfstandig mee kunnen in deze hectische wereld. Maar het geldt ook voor zaken die zwaar onder druk staan, zoals bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit en erfgoed. Dat is de duurzame samenleving waar Combinatie95 zich sterk voor maakt. Niet omdat het nu in de mode is, maar vanuit een rotsvaste overtuiging die wij al vanaf onze oprichting uitdragen. Betrouwbaar en stabiel.

Combinatie95 is niet gebonden aan landelijke partijkaders. Bewogen en betrokken leden bepalen onafhankelijk de koers, die zich uiteraard primair richt op lokale belangen. Deskundigheid wordt gekoppeld aan slagvaardig optreden en een open communicatie met de gemeenschap. Wij zorgen voor een levendige lokale democratie. Daarbij wordt de identiteit en leefbaarheid van de kernen Liempde, Lennisheuvel, Esch en de Boxtelse wijken gekoesterd.

De leden van Combinatie95 werken altijd actief voor deze doelen; ook buiten verkiezingstijd. De maandelijkse partijvergadering van Combinatie95 is standaard druk bezocht, waarbij wij belangrijke actuele thema’s met onze brede achterban bespreken. U bent daar ook altijd welkom. Regelmatig vergaderen wij op locatie in een van de kernen. Onze raadsleden zijn bevlogen burgers die veel contact hebben met onze inwoners. Zo organiseerden wij al zes keer de cursus VERKEN JE GEMEENTE waar al meer dan 250 inwoners uit onze vier kernen aan deelnamen. Wij houden daarnaast contact via ons digitale nieuwsblad ‘Gecombineerd’, met bijna 700 inwoners als abonnees. Maar ook via nieuwsbrieven of themabijeenkomsten die wij elk jaar houden. Persoonlijke contacten en gesprekken op ons spreekuur zijn ook belangrijk. Zo komen wij tot gedragen en afgewogen keuzes in de raad.

Onze partij leverde de afgelopen decennia sterke wethouders. Mario Knoops, Ger van den Oetelaar en Peter van de Wiel hebben hun sporen verdiend. Nu heeft Combinatie95 met Désiré van Laarhoven opnieuw een sterke ervaren kandidaat. En om zich heen heeft ook zij in de top van de lijst een mix van ervaring en vernieuwing staan. In totaal hebben wij bij elke verkiezingen 50 inwoners uit alle kernen van Boxtel op onze kandidatenlijst staan. Veel vrouwen en veel mannen, veel jongeren onder 30 jaar, ondernemers, zzp’ers, mensen met een beperking, met een migratieachtergrond en mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en zij die daar geen kopzorgen over hebben. Een goede doorsnede van de Boxtelse bevolking. Wij hebben als een van de weinige partijen een grote actieve jongerenafdeling. Zij organiseren regelmatig zelfstandig thema-activiteiten, zoals avonden over jongerenhuisvesting bij St Joseph, bij het Rabo datacenter en over wonen in zgn Tiny Houses. Ook tekenden zij voor een succesvolle (licht politieke) PubQuiz en een zeer druk bezochte College Tour Boxtel.

De samenvatting en het complete programma van Combinatie95 vindt u onder tabblad Verkiezingsprogramma.

Fractie 2018-2020

Fractie + wethouder periode 2014-2018