Woningbouw Ronduutje

Woningbouw Ronduutje

De gemeente Boxtel staat voor een enorme opgave om tot 2030 ruim 1300 woningen te realiseren, waarbij de te realiserende woningen aan het Ronduutje voorziet in de vraag van verschillende doelgroepen (zoals starters en sociale huur). Wij betreuren het dat een redelijk aantal bomen onvermijdelijk gekapt zullen moeten worden, maar gelukkig zullen de meest gezonde bomen niet gekapt hoeven te worden. Wij kunnen ons vinden in de beantwoording van de gemeente met betrekking tot de zienswijze die over dit plan is binnengekomen.

Wij zijn verheugd om te horen dat de groenstrook behouden blijft bij het Ronduutje en dit in de toekomst ook primair de bestemming groenvoorziening zal behouden. Deze groenstrook zal ook een functie krijgen als buffer tussen de oude en nieuw te bouwen woningen, waardoor een van de belangrijkste zorgen van de buurtbewoners met betrekking tot de privacy weggenomen wordt en de privacy van de buurtbewoners dus gegarandeerd zal worden.

Wij hebben nog wel bedenkingen over het aantal beoogde parkeerplaatsen dat ten koste zal gaan van groen in het project. Ook volgens de bouwer is de Boxtelse parkeernorm van 1,8 per woning voor sociale huurwoningen te hoog. De wens vanuit onze fractie is dan ook of er nog naar mogelijkheden kan worden gekeken of het aantal beoogde parkeerplaatsen verminderd kan worden. De omgeving van het plan is groen maar het project zelf is erg versteend met mogelijke hittestress tot gevolg. Meer groen in het plan kan dat verminderen.

Concluderend staan wij er positief in om het bestemmingsplan woningbouw Ronduutje gewijzigd vast te stellen. Gelukkig heeft wethouder Désiré van Laarhoven toegezegd dat er mogelijkheden zijn voor minder parkeerplaatsen en meer groen.

Over de auteur

administrator