Regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp

Regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp

Iedere jeugdige moet de kans krijgen om gezond en veilig op te groeien

Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2024 hebben we het regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp vastgesteld. Combinatie95 vindt dat iedere jeugdige de kans moet krijgen om gezond en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. Dit uitgangspunt is ook de nadrukkelijke basis voor het regionale beleidsprogramma. Dat ondersteunen wij dan ook van harte.

Eén van de rode draden in het beleidsprogramma is dat de deskundigheid en visie van ouders en jeugdigen moeten worden benut. Want zo wordt gezegd: in gezin en netwerk kunnen zowel de oorzaken als de oplossingen liggen. En daar ligt voor Combinatie95 een van de belangrijkste aandachtspunten. Jeugdigen moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben, maar kijk ook breder. Want als er bijvoorbeeld binnen een gezin andere problematieken spelen, zoals ouders met een drugsverslaving of schulden, dan vraagt het mogelijk om een hele andere aanpak. Wij zien dit ook duidelijk terugkomen in het beleidsprogramma.

Combinatie95 onderstreept ook het belang van de verbinding met het onderwijs, want kinderen brengen daar ontzettend veel tijd door en we willen juist zoveel als mogelijk kinderen met of zonder een achterstand of beperking naar dezelfde school gaan. En natuurlijk kan dat niet voor iedereen, maar de landelijke ontwikkeling naar inclusiever onderwijs kunnen we ons in vinden. Maar daar moeten wel de juiste randvoorwaarden voor zijn.

Twee weken eerder zijn we vanuit de raad in gesprek gegaan met onder andere de Adviesraad Sociaal Domein en wij vinden dan ook goed om te lezen dat de aandachtspunten die zijn gegeven door de Adviesraad worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Tot slot nog over de financiën. Er wordt gesteld dat we op dit moment binnen de budgettaire kader blijven voor de begroting 2024-2028. Tegelijkertijd zijn de financiële consequentie van de beleidsvoornemens nog niet doorberekend, dus dat zorgt wel voor een onzekere factor. Wij roepen het college op mocht het budgettaire kader niet toereikend zijn hier de raad vroegtijdig over te informeren. Het regionaal beleidsprogramma jeugdhulp is unaniem vastgesteld.

Over de auteur

administrator