Maandelijks archief oktober 2019

Persbericht Samenwerking’95

Essche raadsleden Samenwerking ‘95 kiezen voor Combinatie95

Als de twee raadsleden van Samenwerking95 uit Esch, hebben wij, Peter den Ouden en Christien Pijnenburg – van Schijndel, na goede constructieve gesprekken met lokale partijen in de gemeente Boxtel besloten ons enthousiast aan te sluiten bij Combinatie95, de grootste coalitiepartij in die gemeente.

Vanwege de herindeling van de gemeente Haaren per 1-1-2021 hebben de leden van Samenwerking ’95 die politiek actief zijn zich de afgelopen maanden georiënteerd op de nieuwe gemeenten waar zij onder gaan vallen. Wij, Peter en Christien, hebben daarvoor diverse gesprekken gevoerd met lokale partijen in Boxtel.

Op basis van deze gesprekken hebben wij de overtuiging dat de inwoners van Esch het best af zijn bij Combinatie95. Het is niet alleen zo dat wij ons het beste thuis voelen bij Combinatie95, maar dat zij ons er ook heel graag bij hebben en zich vanaf nu al willen inzetten voor de belangen van Esch. Wat ons het meest aanspreekt is de aandacht van Combinatie95 voor de leefbaarheid van alle kernen en wijken van de gemeente Boxtel, waaronder Liempde en Lennisheuvel. Wij verwachten dat na de komende verkiezingen een sterk Combinatie95 met een stevige Essche inbreng ook de beste garantie is om ons mooie kerkdorp vitaal en leefbaar te houden.

We hebben Combinatie95 leren kennen als een actieve politieke partij die zich vanaf het ontstaan sterk maakt voor de wijken en kernen in Boxtel. De leefbaarheid en identiteit van de kleine kernen Liempde en Lennisheuvel is een belangrijk aandachtspunt. Het is een moderne, toekomstgerichte partij met erg veel actieve leden en een groot en breed draagvlak. De partij is betrouwbaar, actief in kernen, wijken en buurten en gaat altijd voor de inhoud. Bij de samenstelling van verkiezingslijsten heeft Combinatie95 steeds bewezen voor een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen te zorgen, voor voldoende jongeren op de lijst, maar zeker ook voor een goede verdeling over de diverse kernen. Ook voor Esch worden voldoende prominente plekken op de nieuwe verkiezingslijst gereserveerd.

De tijd tot de verkiezingen in november 2020 zullen wij ons actief in blijven zetten voor de belangen van Esch, die door de gemeente Haaren in besluiten en afspraken overgedragen worden aan de gemeente Boxtel. Ook zullen wij in de gemeente Boxtel vanaf nu aansluiten en meepraten bij partij- en fractievergaderingen van Combinatie95. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor zaken zoals het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. Esch voelt zich thuis bij Combinatie95!

—————————————————————————————————————–

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter den Ouden, raadslid Samenwerking ’95, 06-47998506 Christien   van Schijndel-Pijnenburg, raadslid Samenwerking ’95, 0411-601895 en/of Peter Manniën, bestuurslid Combinatie95, 06-23414002

Onveilige rotondes

In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 8 oktober heeft Combinatie95 vragen gesteld over onveilige rotondes. De aanleiding hiervoor was dat vanuit onze achterban we er al herhaaldelijk op zijn gewezen dat de rotonde Schijndelseweg/Brederodeweg, de Dino-rotonde, niet veilig is. Er gebeuren ongelukken, maar ook veel “bijna”ongelukken.

De problemen op deze rotonde worden veroorzaakt doordat deze rotonde niet slim is ingericht waardoor er onduidelijkheid ontstaat. De rotonde is voor slechts 3/4 deel voorzien van een tweerichtingenfietspad. Dat schept onduidelijkheid, waardoor de rotonde onveilig is. Ook omdat er aan 3 zijden een 2-richtingenfietspad aansluit op de rotonde. Het gevolg is dat o.a. gemotoriseerd verkeer plotseling fietsers ziet naderen uit een richting die zij niet verwachten.

Uitsluitend bij het naderen van de rotonde vanaf de Schijndelseweg staat aan weerskanten een verkeersbord dat aangeeft dat je een voorrangskruising nadert met fietsers vanuit 2 kanten. We hebben de wethouder gevraagd om de fietsers de vrijheid te geven om de rotonde zowel links- als rechtsom te passeren. Als dit zou kunnen dan moeten de automobilisten d.m.v. borden aan alle zijden van de rotonde gewaarschuwd worden voor de fietsers.  De wethouder wilde hier geen gehoor aan geven. Hij zei dat we dan het “foute” gedrag van de fietsers zouden honoreren.

We hebben ook gevraagd waarom de voorrang op rotondes niet overal het zelfde is. De wethouder gaf aan dat er een verschil zit in rotondes binnen en buiten de bebouwde kom. We hebben een groeiende groep ouderen en minder validen. Ook zij moeten veilig de rotonde kunnen oversteken. Een zebrapad zou een oplossing kunnen zijn. Hiervan zei de wethouder dat hij daar in MOVE31 aandacht aan zal schenken.

Geen snelle resultaten dus. Maar de wethouder heeft wel toegezegd om nog eens te bekijken hoe aan de fietsers duidelijk gemaakt kan worden hoe ze deze rotonde moeten passeren.