Onveilige rotondes

Onveilige rotondes

In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 8 oktober heeft Combinatie95 vragen gesteld over onveilige rotondes. De aanleiding hiervoor was dat vanuit onze achterban we er al herhaaldelijk op zijn gewezen dat de rotonde Schijndelseweg/Brederodeweg, de Dino-rotonde, niet veilig is. Er gebeuren ongelukken, maar ook veel “bijna”ongelukken.

De problemen op deze rotonde worden veroorzaakt doordat deze rotonde niet slim is ingericht waardoor er onduidelijkheid ontstaat. De rotonde is voor slechts 3/4 deel voorzien van een tweerichtingenfietspad. Dat schept onduidelijkheid, waardoor de rotonde onveilig is. Ook omdat er aan 3 zijden een 2-richtingenfietspad aansluit op de rotonde. Het gevolg is dat o.a. gemotoriseerd verkeer plotseling fietsers ziet naderen uit een richting die zij niet verwachten.

Uitsluitend bij het naderen van de rotonde vanaf de Schijndelseweg staat aan weerskanten een verkeersbord dat aangeeft dat je een voorrangskruising nadert met fietsers vanuit 2 kanten. We hebben de wethouder gevraagd om de fietsers de vrijheid te geven om de rotonde zowel links- als rechtsom te passeren. Als dit zou kunnen dan moeten de automobilisten d.m.v. borden aan alle zijden van de rotonde gewaarschuwd worden voor de fietsers.  De wethouder wilde hier geen gehoor aan geven. Hij zei dat we dan het “foute” gedrag van de fietsers zouden honoreren.

We hebben ook gevraagd waarom de voorrang op rotondes niet overal het zelfde is. De wethouder gaf aan dat er een verschil zit in rotondes binnen en buiten de bebouwde kom. We hebben een groeiende groep ouderen en minder validen. Ook zij moeten veilig de rotonde kunnen oversteken. Een zebrapad zou een oplossing kunnen zijn. Hiervan zei de wethouder dat hij daar in MOVE31 aandacht aan zal schenken.

Geen snelle resultaten dus. Maar de wethouder heeft wel toegezegd om nog eens te bekijken hoe aan de fietsers duidelijk gemaakt kan worden hoe ze deze rotonde moeten passeren.

Over de auteur

administrator