Gedegen visie op wonen, welzijn en zorg

Gedegen visie op wonen, welzijn en zorg

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 stond het programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg op de agenda. Een nieuwe woonvisie met een duidelijke verbinding met welzijn en zorg.

In het programma staan heel veel goede punten, maar we hebben ook wel een paar bedenkingen. Wat Combinatie95 betreft gaan we niet zomaar bouwen. We moeten huizen bouwen, waar een tekort aan is en bouwen voor de juiste doelgroepen. In het stuk wordt, niet geheel verrassend, met name ingegaan op 3 doelgroepen:

 • Starters;
 • Senioren;
 • Mensen uit de regio.

Wij vinden dat we ons vooral moeten richten op de eerste 2 groepen. We snappen dat er ook druk op de Boxtelse woningmarkt staat door de vraag vanuit de regio. Maar om daar actief op in te zetten en op te roepen om zich hier te vestigen, gaat ons te ver.

In het stuk worden veel mogelijkheden benoemd om de betaalbaarheid te behouden en te verbeteren:

 • Het simpelweg kleiner bouwen, zoals flexwoningen;
 • Woningsplitsing;
 • Wonen in vastgoed, al dan niet met een tijdelijke vergunning;
 • De inzet van een aantal koop- en ontwikkelconstructies, zoals CPO en koopstart;

Waar we ook enthousiast van worden is:

 • De inzet van een volkshuisvestingsfonds;
 • Mogelijkheid kleine Ruimte voor Ruimte-titels. Hier hebben we eerder al meerdere malen voor gepleit;
 • Het streven naar een locatie met geclusterde woningen voor senioren in elk dorp;
 • En de uitdaging die neergelegd wordt bij ontwikkelaars om goedkope woningen te realiseren;

Er zijn legio voorbeelden van concepten die een betaalbare woning opleveren. Dit hoeven wij als gemeente niet zelf te bedenken.

We hebben wel een punt van zorg bij de koopconstructies. Dit zijn op zich goede instrumenten om een wat ruimere betaalbare woning te realiseren. Daar is zeker behoefte aan. Het nadeel is wel dat deze woningen, bij doorverkoop, vaak veel duurder worden. Het zou mooi zijn als deze woningen ook op langere termijn betaalbaar blijven. Combinatie95 vindt het bekijken van een erfpachtconstructie of koopgarant-regeling dan ook nog steeds de moeite waard.

Zoals in deze visie benoemd, doen we veel moeite om geschikte woningen te realiseren voor de groepen starters en senioren. Er staan ook duidelijke en uitdagende percentages voor van te realiseren goedkope- en levensloopbestendige woningen in. En het is de bedoeling dat de nieuwe woningen zoveel mogelijk terecht gaan komen bij de beoogde doelgroepen. Wat we echter missen is een concreet plan hoe we dit gaan realiseren. Combinatie95 ziet mogelijkheden om mensen met lokale binding meer kans op een woning te geven en heeft hiervoor een motie ingediend waar helaas maar 3 partijen voor waren.

Over de auteur

administrator