Verken Je Gemeente: “Politieke en bestuurlijke organisatie & Economisch beleid / intergemeentelijke samenwerking”

Verken Je Gemeente: “Politieke en bestuurlijke organisatie & Economisch beleid / intergemeentelijke samenwerking”

Combinatie95 informeert via ‘Verken je gemeente’
Moeilijke zaken in cursus eenvoudig uitgelegd

Afgelopen donderdag 13 februari was de eerste cursusavond van ‘VERKEN JE GEMEENTE, georganiseerd door Combinatie95. Burgemeester Ronald van Meygaarden en wethouder Peter van de Wiel traden in de  raadszaal voor 35 cursisten uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch op als docenten. Voor de pauze zette Van de Wiel uiteen hoe de bestuurlijke en politieke organisatie van de gemeente in elkaar steekt en wat de gemeentelijke positie is ten opzichte van de Provincie, het Rijk en Europa. Daarmee werd duidelijk voor welke zaken de gemeente beleidsvrijheid heeft en op welke terreinen niet of nauwelijks. De verhouding tussen gemeenteraad en college van B en W kreeg aandacht evenals de komende herindeling van de gemeente Haaren, waardoor Esch vanaf 2021 bij Boxtel komt. Vooral de cursisten uit Esch toonden daarvoor begrijpelijk veel belangstelling en stelden hun vragen. Dat leverde een boeiende wisselwerking met de docenten op.

Persoonlijke inkleuring
Burgemeester van Meygaarden ging kort in op economische zaken en taken van de gemeente. Als  hoofonderwerp informeerde hij de cursisten over allerlei intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Van onder andere de Regionale Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Agrifood Capital, WSD tot en met de ambtelijk samenwerking met Sint Michielsgestel. Alles bij elkaar is het een erg ingewikkelde netwerkstructuur, waarin de gemeente functioneert, met grote financiële verplichtingen. Van Meygaarden weet die ingewikkelde zaken op een heldere en bondige wijze uit te leggen. Op het einde van de avond vertelde hij over zijn achtergrond en persoonlijke drijfveren waarmee hij zijn rol als burgemeester vorm en inhoud wil geven. Die persoonlijke inkleuring werd door de cursisten met spontaan applaus begroet.

Vervolg VERKEN JE GEMEENTE
Er volgen nog vijf cursusavonden over andere beleidsterreinen. Het is door de huidige provinciale politieke ontwikkelingen onduidelijk of de volgende bijeenkomst met gedeputeerde Anne Marie Spierings over ‘Duurzaamheid en Provinciaal Beleid in relatie tot gemeenten’ doorgang kan vinden. Zo nodig zal Combinatie95 het programma daarop aanpassen.

Over de auteur

administrator