Geen extra kosten voor kleine bouwplannen

Geen extra kosten voor kleine bouwplannen

In de raadsvergadering van 19 maart 2024 stond het volkshuisvestingsfonds op de agenda. Dit fonds is bedoeld om bij te dragen aan meer sociale huur- en koopwoningen in bouwplannen. Deze reserve wordt gevuld door ontwikkelaars van bouwplannen die niet voldoende goedkope woningen in hun plan gerealiseerd krijgen. Om dat te compenseren dienen zij een bedrag te storten in dit fonds. Projecten met meer goedkope woningen kunnen een bijdrage krijgen uit dit fonds.

Deze storting zou gaan gelden voor alle bouwplannen, ook voor kleine. Bijvoorbeeld ook voor particulieren die een woning voor zichzelf of hun kinderen willen bouwen op hun eigen grond. Zij zouden dan, naast alle andere te maken kosten, ook nog eens ruim €32.000,- per woning moeten afrekenen. Dat vinden wij niet wenselijk. Daarom heeft Combinatie95 samen met 5 andere partijen een motie ingediend om kleine bouwplannen tot maximaal 3 woningen uit te zonderen van deze regeling. Deze motie is aangenomen.

Over de auteur

administrator