Behoud speelvoorziening d’n Tip in Liempde

Behoud speelvoorziening d’n Tip in Liempde

Combinatie95 ontving begin 2024 het bericht dat de speelvoorziening op d’n Tip in Liempde niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In het speelruimtebeleid is opgenomen dat deze speelvoorziening op een gegeven moment wordt omgevormd naar gras.

Dit zou jammer zijn omdat er veel gebruik van wordt gemaakt, het een mooie natuurspeelplaats is en het is aangelegd door vrijwilligers in samenwerking met de gemeente. We hebben daarom bij de vaststelling van het beleid niet voor niets al een amendement ingediend om maatwerk toe te passen. Daar was toen jammer genoeg geen meerderheid voor.

Wij zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om met beperkte middelen deze speelvoorziening toch nog heel wat jaren mee te laten gaan, zodat de jeugd uit Liempde hier gebruik van kan blijven maken in plaats van dat het binnenkort wordt afgebroken en opgeruimd. Daarom hebben we tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2024 de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1.     Is de wethouder bereid om te bekijken of de speelvoorziening op d’n Tip voorlopig toch nog kan worden behouden?

2.      Zo ja, ziet de wethouder ook mogelijkheden om hierover met SPILL in gesprek te treden om te bekijken of dit in gezamenlijkheid kan worden gerealiseerd?

Combinatie95 denkt daarbij aan de mogelijke oplossing dat vanuit de gemeente nieuwe natuurlijke materialen worden geleverd en de bouwploeg van SPILL dit vervolgens in elkaar zet.

In de beantwoording heeft de wethouder aangegeven dat de speelmaterialen inderdaad moeten worden verwijderd omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Hij heeft toegezegd met SPILL in overleg te treden om te kijken naar alternatieven, zodat er niet alleen een grasveld overblijft.

Over de auteur

administrator