Jaarlijks archief 2023

Passage Riche

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 is het formele besluit genomen om het parkeerterrein tussen Stationsstraat en Prins Hendrikstraat (achter het voormalige Theelen) aan de openbaarheid te onttrekken. Dat betekent dat er straks niets meer geparkeerd kan worden. Combinatie95 had dit graag anders gezien, want we zien dat er behoorlijk veel wordt geparkeerd. Helaas kan dit niet anders, want het is de uitvoering van een oude afspraak en we moeten dit als gemeente nakomen. Anders worden we mogelijk aansprakelijk gesteld met verdere gevolgen. 

Combinatie95 vindt het belangrijk dat de doorgang van de Stationsstraat naar de Prins Hendrikstraat wel voor fietsers en voetgangers openblijft. Hier is een intentieverklaring voor afgesloten met de eigenaren van de grond. Combinatie95 vindt dat deze afspraken weinig zekerheid geven en daarom hebben we de wethouder hierover bevraagd. De wethouder heeft het vertrouwen dat de passage voor voetgangers en fietsers toegankelijk blijft. Ook gaat hij in gesprek met de eigenaren om te kijken of het parkeerterrein voorlopig toch nog open kan blijven.

Vuilnisbakken en afvalcontainers

Tijdens de raadvergadering van 24 januari 2023 heeft Combinatie95 vragen gesteld over vuilnisbakken en afvalcontainers op openbare plekken. De reden daarvoor is dat we met enige regelmaat vuilnisbakken zien die uitpuilen van het afval en containers waar vuil naast geplaatst wordt. Als voorbeeld hebben we de afvalbakken aangegeven in het centrum van Boxtel (rond de Markt), de Molendijk bij de kano-uitstapplaats aan de Dommel, het Liegebenkske bij de jeu-de-boules plaats aan de Kasterensestraat. Voor de PMD-containers (plastic) hebben we de Oude dijk in Liempde en de parkeerplaats bij de scouting in Boxtel benoemd.

Op zich mooi dat mensen hun afval naar deze locaties brengen, maar als dit naast de daarvoor bestemde voorzieningen gebeurt, is dat naar onze mening om een aantal redenen onwenselijk. Denk hierbij aan uitstraling, geur, ontstaan van zwerfafval door verwaaiing en het aantrekken van dieren, die daar niet gewenst zijn.

Uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat de gemeente hier wel scherp op is, maar dat het altijd beter kan. Van de afvalbakken en containers is in beeld hoe vaak ze vol zijn en worden dan ook regelmatig geleegd, veelal een paar keer per week. Als tip gaf hij mee om te melden als er een bak vol is. Het handigste kan dit met de FIXI-app. De bak wordt dan zo snel mogelijk geleegd.

In onze dorpen zijn er ook veel inwoners die graag een handje helpen met het schoon houden van hun buurt. Zij worden door de gemeente ondersteund met speciale afvalzakken en prikstokken. Als je hier ook een steentje aan wilt bijdragen kun je je melden bij het servicepunt openbare ruimte.

Onderzoek verloop Kerntakendiscussie: proces niet goed, uitkomst wel positief.

In 2021 hebben we als gemeenteraad van Boxtel een zogenaamde Kerntakendiscussie gevoerd om de financiële positie van onze gemeente weer op orde te krijgen. Kort gezegd: wat doen we wel, wat doen we niet. Dit was nodig omdat we vanuit het Rijk miljoenen te weinig ontvingen voor het uitvoeren van verplichte taken.

Het is gelukt om de financiële positie weer gezond te krijgen. Het proces daarnaartoe was helaas niet zo vlekkeloos. Die conclusie heeft ook de Rekenkamercommissie getrokken in haar recente onderzoek. 

Combinatie95 vindt dat we vooral als gemeenteraad kritisch naar onszelf kijken, want we zijn in het gehele traject betrokken geweest en hebben vanaf begin af aan verschillende beelden gehad bij wat een kerntakendiscussie nu precies is.  Ook de vraag of betrokkenheid van inwoners in de vorm van burgerparticipatie wel past bij een kerntakendiscussie. 

Al met al is het een ingewikkeld traject geweest, maar hebben we met elkaar wel de financiële positie op orde gekregen. En dat is belangrijk, want zonder dat resultaat had het mogelijk verstrekkende gevolgen gehad als we bijvoorbeeld onder preventief toezicht van de provincie waren komen te staan.