Onderzoek verloop Kerntakendiscussie: proces niet goed, uitkomst wel positief.

Onderzoek verloop Kerntakendiscussie: proces niet goed, uitkomst wel positief.

In 2021 hebben we als gemeenteraad van Boxtel een zogenaamde Kerntakendiscussie gevoerd om de financiële positie van onze gemeente weer op orde te krijgen. Kort gezegd: wat doen we wel, wat doen we niet. Dit was nodig omdat we vanuit het Rijk miljoenen te weinig ontvingen voor het uitvoeren van verplichte taken.

Het is gelukt om de financiële positie weer gezond te krijgen. Het proces daarnaartoe was helaas niet zo vlekkeloos. Die conclusie heeft ook de Rekenkamercommissie getrokken in haar recente onderzoek. 

Combinatie95 vindt dat we vooral als gemeenteraad kritisch naar onszelf kijken, want we zijn in het gehele traject betrokken geweest en hebben vanaf begin af aan verschillende beelden gehad bij wat een kerntakendiscussie nu precies is.  Ook de vraag of betrokkenheid van inwoners in de vorm van burgerparticipatie wel past bij een kerntakendiscussie. 

Al met al is het een ingewikkeld traject geweest, maar hebben we met elkaar wel de financiële positie op orde gekregen. En dat is belangrijk, want zonder dat resultaat had het mogelijk verstrekkende gevolgen gehad als we bijvoorbeeld onder preventief toezicht van de provincie waren komen te staan.

Over de auteur

administrator