Nieuw Koolwijk Esch

Nieuw Koolwijk Esch

Doel van Ruimte voor Ruimte (RvR) is verstening en verglazing van het buitengebied verminderen. Bij Nieuw Koolwijk zouden o.a. de kassen van een agrarisch bedrijf verdwijnen en op die plek 2 RvR gebouwd worden. In 2015 heeft de gemeenteraad van Haaren ingestemd om het plan uit te breiden van 2 naar 6 RvR woningen. Het belangrijkste argument daarvoor was dat dit nodig zou zijn voor de financiering van het complete plan: BP Nieuw Koolwijk én BP de Ruiting. Nu blijkt die extra financiering vooral voor RvR zelf te zijn. De kwart miljoen extra ontvangen vergoeding voor de 4 extra RvR-kavels vloeit terug naar de provincie. Er is nu nog maar weinig binding met het plan de Ruiting. Ook Combinatie95 vindt dat we een betrouwbaar bestuur moeten zijn maar dit werpt een ander licht op de zaak en daarom is een heroverweging van het besluit van Haaren op zijn plaats.

De kassen van het agrarische bedrijf zijn verplaatst naar de overkant van de weg en er komen volgens dit plan maar liefst 6 grote RvR woningen tot diep in het beekdal van de Essche stroom. 6 enorme woningen tot zelfs 11 meter hoog! Hoezo minder verstening en verglazing?

Combinatie95 vindt dat we zuinig moeten zijn op onze natuur en dus zeker ook op het fraaie beekdal van de Essche stroom. En om nou onnodig een flink deel van het beekdal op te offeren vinden wij onverstandig. En bovendien gaat het tegen de belangen van de buurtbewoners in. De commotie in Esch groot. Met dit plan komen er weer grote huizen waar geen directe behoefte aan is. Zoals aan de Postelstraat en een groot gedeelte van de Reigerskant tot nu toe. Weer geen starters- of seniorenwoningen. In het voortraject zijn hier zeer veel bezwaren op ingediend.

We zijn niet per se tegen RvR-woningen maar nu dient het vooral de eigen businesscase van RvR en dan worden de twijfels toch wel erg groot. Moet het wel zo grootschalig? Kan het niet anders ingericht worden? Zijn er geen alternatieven? Kan het elders of gedeeltelijk elders? Houden we wel genoeg rekening met steeds hoger water van de Essche stroom? Blijkbaar kan RvR tegenwoordig ook inspelen op de actuele vraag naar woningen. Daarbij gaat het om ook om kleinere woningen voor bijvoorbeeld jongeren of juist senioren. Dat is volgens Combinatie95 een onderzoek waard want daar heeft Esch wel direct behoefte aan.

Tot slot hebben we onze vraagtekens bij het archeologisch onderzoek. Er zijn vele proefsleuven gegraven in eerder omgewoelde grond en daar zijn, logischerwijs, weinig sporen aangetroffen. In het zuidoostelijke deel is de grond veel minder geroerd. Op dit stuk is de verwachtingswaarde extra groot is en juist hier is géén proefsleuf gegraven, ondanks dat dit in eerste instantie wel de bedoeling was. Esch staat bekend om de opgravingen van onder andere 2 Romeinse graven. Archeologische rapporten geven ook voor dit gedeelte van het plangebied aan dat de kans op vondsten groot is en dit wordt ondersteund door een reeds eerder gedane vondst. Ondanks herhaalde verzoeken om dit gebied te onderzoeken is dat niet gebeurd. Wat Combinatie95 betreft zou dit wel moeten gebeuren, voordat dit gebied überhaupt vrijgegeven wordt voor andere werkzaamheden.

Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Boxtel voor het plan gestemd, o.a. met als reden dat het anders zonde van de ambtelijke capaciteit zou zijn.

Over de auteur

administrator