Huisvesting Arbeidsmigranten

Huisvesting Arbeidsmigranten

In november 2020 is het beleid huisvesting arbeidsmigranten unaniem vastgesteld, waarin staat dat we binnen 3 jaar huisvesting voor 800 personen willen realiseren. Mede door de “beperking” van 800 personen worden de huisvestingvergunningen een schaars goed waarmee geld te verdienen valt. Daarom moet de gemeente een transparante procedure volgen en bovendien willen we kwalitatief goede huisvesting met o.a. max. 2 personen per kamer, 24/7 bewaking en vrijetijdsbesteding. Hiertoe is een verordening opgesteld en in september 2021 een tender uitgeschreven voor 3 locaties met respectievelijk 400, 250 en 150 plekken. Daar zijn 11 inschrijvingen op binnengekomen maar geen enkele voldeed aan de minimale criteria. Daarna is de verordening aangepast met als belangrijkste wijzigingen een vergunning voor 15 jaar i.p.v. 10 en grotere maximale afstand tot het industrieterrein. En vervolgens een tender voor 2 keer 400 plekken. Daar zijn 6 inschrijvingen op binnengekomen en maar eentje voldeed aan de eisen (die van SBA-flex).

Een paar van de doelen van het beleid zijn: fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten; dus geen 12 personen in een gewoon woonhuis. En daardoor ook minder overlast in woonwijken en meer woningen voor onze eigen inwoners. In Boxtel werken ongeveer 2500 arbeidsmigranten. Met de beoogde 800 (2 x 400) plekken vangen we qua aantal (ze werken niet allemaal in Boxtel) pas ongeveer 1/3 deel op. Is minder arbeidsmigranten, zoals nu veel in de landelijke politiek te horen is, dan de oplossing? Zeker niet op korte termijn want dan zou er veel werk (in de zorg, logistiek, voedselproductie, techniek, etc.) blijven liggen en de economie een flinke dreun krijgen. Bovendien mogen Europeanen hier gewoon werken. Daarom vindt Combinatie95 dat we de morele plicht hebben om fatsoenlijke huisvesting te bieden en overlast in wijken terug te dringen. We willen daarom ook een beroep op het College doen dat zij ervoor zorgt dat Vion veel meer haar verantwoordelijkheid neemt. Vion kan als eerste bij SBA-flex eisen dat al hun werknemers uit de Boxtelse woonwijken vertrekken en dat die plekken weer voor Boxtelse inwoners beschikbaar komen.

Dat mensen zich zorgen maken over 400 personen in hun buurt is logisch; dat zou iedereen doen. Zijn plekken met kleinere aantallen dan de oplossing? De ervaring laat juist zien dat in grotere complexen met goed beheer er nauwelijks overlast is (https://nos.nl/artikel/2494820-wooncomplexen-voor-arbeidsmigranten-een-uitkomst-maar-ook-bron-van-zorg). Veel minder overlast dan in woonwijken want er is 24/7 toezicht en vrijetijdsvoorzieningen. Dat is ook de reden dat Boxtel zulke strenge criteria in de tender heeft opgenomen en dat is blijkbaar alleen te realiseren bij een dergelijke schaalgrootte. Uit de praktijk blijkt dat dit in kleinere voorzieningen helaas niet haalbaar is.

Verder moeten we natuurlijk een betrouwbaar bestuur zijn; als alle procedures juridisch goed doorlopen zijn kunnen we de huisvestingsvergunning niet zomaar intrekken. Misschien valt er met SBA-flex te onderhandelen als we ze compenseren maar met 400 plekken voor 15 jaar gaat het, ook na aftrek van kosten, om gigantische bedragen die Boxtel nooit kan ophoesten. Initiatiefnemer SBA-flex moet nu de omgevingsdialoog voeren met de omwonenden. Hier kunnen nog steeds veel praktische zaken ingevuld worden (parkeerplaatsen, fietsenstalling, taalles, buitenverlichting, etc.) en heeft men wel degelijk invloed. Hiervoor moet men uiteraard wel met elkaar in gesprek gaan.

Over de auteur

administrator