leefbaar loon voor WSD medewerkers

leefbaar loon voor WSD medewerkers

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft de SP een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend die oproept voor steun aan de medewerkers van de WSD. De afgelopen periode is er een impasse ontstaan tussen het ministerie van Sociale Zaken en de VNG over de CAO’s waar medewerkers van sociale ontwikkelbedrijven (zoals de WSD) onder vallen. Hierdoor wachten deze mensen al lang op een goede verhoging van de lonen ten behoeve van de enorme inflatie. Combinatie95 vindt het een bizarre situatie die zo snel als mogelijk opgelost moet worden zodat deze mensen een leefbaar loon krijgen en op een fatsoenlijke manier rond kunnen komen.  De motie riep het college op om bij de VNG aan te dringen op het snel komen tot verbeterde arbeidsvoorwaarden met een leefbaar loon. Combinatie95 heeft deze motie van harte ondersteund en eraan toegevoegd dat het signaal ook gegeven moet worden richting het ministerie; er is namelijk sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan!

Over de auteur

administrator