Hoe staat Boxtel ervoor en wat gaan we doen?

Hoe staat Boxtel ervoor en wat gaan we doen?

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023, hebben we een aantal financiële stukken behandeld, zoals het jaarverslag en -rekening en de kadernota. De verslaglegging van het afgelopen jaar en zaken die volgend jaar opgepakt zouden moeten worden. We zien dat een aantal mooie inhoudelijke resultaten en de financiën zijn op orde.

Boxtel heeft een positief resultaat geboekt van ruim €4,7 miljoen. Toch is enige voorzichtigheid op zijn plek. Het overschot bestaat voor een groot gedeelte uit eenmalige meevallers. Bovendien zien we nog een aantal grote uitdagingen aankomen, zoals maatregelen aan en om het spoor (PHS) en onderwijshuisvesting. Er komt een grote vervangings- en verduurzamingsopgave op ons af. Het is dan ook een compliment waard dat nu het integrale huisvestingsplan voor de scholen, IHP, in concept gereed is.

Tijdens de vergadering hebben we ook nog eens de aandacht gevraagd voor de nieuwbouw van de Willibrordusschool in Esch. Zo ook voor het overig maatschappelijk vastgoed van onze gemeente.

Andere belangrijk punten die we aangehaald hebben zijn:

 • De noodzaak van voldoende binnensportaccomodaties, aangezien het contract met de Braken eind 2023 afloopt.
 • De zorgwekkende toename van het aantal bezwaren op de WOZ via commerciële bureaus.
 • De mogelijkheid om meer inkomsten te genereren door de energietransitie.
 • Een aantal aanbevelingen over zonnevelden. Vooraf inspraak over zoekgebieden, een eerlijke verdeling over Boxtel (niet bijna alles in Lennisheuvel) en de voordelen van houten draagconstructies.
 • De positie van onze agrariërs door allerlei wet- en regelgeving en hoe we ondersteuning kunnen bieden.

Ook hebben we een drietal moties opgesteld:

 1. Onderhoud openbaar groen:
  We vinden dat het onderhoud van openbaar groen op beeldbepalende plekken, toegangswegen en honden-uitlaatplaatsen (grasaren verwijderen) beter moet.
 2. Subsidie Woningisolatie:
  We willen de subsidiemogelijkheden voor woningisolatie verruimen zodat (nog) meer woningeigenaren hier gebruik van kunnen maken. Ook willen we hen ontzorgen door samen met lokale ondernemers een aantrekkelijk (deels gesubsidieerd) isolatie aanbod op te stellen.
 3. ZSM duidelijkheid ruimtelijke initiatieven :
  Ruimtelijke plannen worden tegenwoordig snel beoordeeld op wenselijkheid. Maar er is onvoldoende capaciteit om alle plannen meteen op te pakken en initiatiefnemers weten vaak niet wanneer hun plan aan de beurt is. Onze oproep is om hen zsm duidelijkheid te geven over de planning, eventueel door extra inhuur en middelen.

Voor de eerste wordt al geld uitgetrokken en voor de laatste 2 moties hebben we toezeggingen gekregen dat dit zoveel mogelijk meegenomen zal worden.

Over de auteur

administrator