Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)

Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt door de Rijksoverheid verkend waar er kansen zijn voor het opwekken van energie op grond in eigendom van de Rijksoverheid. Het programma voert verkenningen uit naar de daadwerkelijke potentie van energie opwek op Rijksgronden en treft, indien wenselijk, voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Zoals bekend wil Combinatie95 in dat geval graag dat de lokale gemeenschap zoveel mogelijk participeert en vooral ook mee profiteert. De A2 (is goed voor de helft van het Boxtels energieverbruik), 2 spoorlijnen, een groot rangeerterrein en 2 flinke parkeerplaatsen van de NS benutten voor zonnepanelen is uiteraard een welkome bijdrage aan onze energietransitie.

Des te meer Rijksvastgoed en daken we benutten voor zonnepanelen, des te minder zonnevelden en/of windmolens hebben we nodig. Het zou zonde zijn als Boxtel deze kans niet benut. En de inspanning is gering want gemeenten hoeven alleen aan te geven achter een voorverkenning te staan, waarbij er nog altijd de volledige vrijheid is om in een later stadium de aanvraag in te trekken. Geen enkel risico voor bestuur (College of Raad) dus. En een groot voordeel is dat bij een positieve uitkomst van de voorverkenning een eventuele uitvoering van een Boxtels OER-project door Rijksvastgoed (RWS of NS) opgepakt zal worden. Dat kost Boxtel dus geen noemenswaardige inspanning of middelen, terwijl BEN (Boxtel Energie Neutraal) weer een stuk dichterbij komt.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Ziet het College ook kansen om Rijksvastgoed binnen onze gemeente te benutten voor energieopwekking, zoals de (omgeving van) A2 en het spoor?
  2. Ziet het College wellicht nog ander geschikt Rijksvastgoed en, zo ja, welk?
  3. Is het College bereid op zeer korte termijn de A2, spoorlijnen etc. en eventueel ander geschikt Rijksvastgoed bij de RES NOB voor te dragen voor de eerste OER inventarisatie?
  4. Als RES NOB op deze korte termijn geen kans ziet, is het College dan bereid om na te gaan of je als gemeente individueel ook aanvragen in kunt dienen en, zo ja, dat ook te doen?

Normaal is de beantwoordingstermijn 30 dagen maar vanwege de deadline (16 juni 2023) voor aanvragen hopen en verwachten wij dat de gemeente eerder in actie komt.

Over de auteur

administrator