Woningen i.p.v. varkensstallen

Woningen i.p.v. varkensstallen

Combinatie95 heeft ingestemd met de omzetting van een agrarische bedrijf naar een burgerwoning en de ontwikkeling van 2 ruimte voor ruimte woningen op de locatie Esschebaan 31. Er verdwijnen varkensstallen en er komen 2 extra huizen met een groene inkleding, doorzichten en de mogelijkheid om het fietspad recht door te trekken en iets verder van de weg af te leggen. We vinden deze ontwikkeling passend op deze plek. Bovendien is dit voor Boxtel geen potentiële woningbouwlocatie. De varkensstallen zijn inmiddels gesloopt. Daarmee is de stikstof- en geuruitstoot verdwenen.

In de directe omgeving zijn er nog een paar verzoeken gedaan om medewerking te verlenen aan de oprichting van een extra woning. Deze initiatieven zijn vooralsnog afgewezen. We hebben vragen gesteld over het verschil in beoordeling. Niet omdat we voorstander zijn van grote woningen in het buitengebied, zeker niet, maar omdat we een vergelijkbare beoordeling op het passend in deze omgeving zijn, verwachten. Uiteraard is een afwijzing op een andere locatie geen reden om niet in te stemmen met dit plan. Zoals gezegd vinden we deze ontwikkeling passend en het geeft ook nog een duidelijke kwaliteitswinst.

Over de auteur

administrator