Flexwoningen en Tiny Houses

Flexwoningen en Tiny Houses

Combinatie95 is voorstander van het ontwikkelen van flexwoningen en tiny houses in de gemeente Boxtel. Het draagt bij aan de betaalbaarheid van woningen, zowel in de huur als- koopsector. Bovendien zijn deze woningen relatief snel te realiseren en dragen bij aan het verlichten van de woningnood.

Zowel flexwoningen en tiny houses zijn woningen die tijdelijk geplaatst mogen worden op een locatie, hoewel dit volgens het bestemmingsplan niet kan.

In de raad van 7 maart 2023 is een voorstel aangenomen.

Dit voorstel behelst, kort gezegd, dat er 15- ipv 10 jaar afgeweken mag worden van het bestemmingsplan voor dit type woningen. Deze huizen mogen dan 15 jaar op dezelfde plek blijven staan. Met deze termijn verbetert de exploitatie aanzienlijk zonder dat daarvoor een uitgebreide procedure doorlopen hoeft te worden. Dit is zowel gunstig voor de ontwikkelaar als voor de huurder of koper.

We hebben nog wel een punt van zorg. Dit type woningen voldoet ook aan het bouwbesluit en heeft een minimale levensduur van 40 jaar, maar heeft slechts voor 15 jaar een plek. Het zou mooi zijn als er na deze 15 jaar een garantie was dat deze woningen op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Daar wordt zowel landelijk als provinciaal aan gewerkt, maar deze garantie bestaat nog niet.

Zoals gezegd zijn wij voor de ontwikkeling van deze woonvormen. Een eerste pilot voor 12 flexwoningen gaat gerealiseerd worden aan het pastoor van Besouwplein in Boxtel. Ook voor de tiny houses zijn pilots opgestart. Combinatie95 is benieuwd naar de bevindingen bij deze proefprojecten en naar de mogelijkheden binnen alle kernen van onze gemeente.

Over de auteur

administrator