motie wij zijn open

motie wij zijn open

Verduurzaming begint bij het besparen van energie en kan daarbij in deze tijd ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor ondernemers. Door open winkeldeuren is er onnodig energieverlies. ‘s Winters warmteverlies en ’s zomers koudeverlies door airco’s. Het zoveel mogelijk winkel deuren dicht houden levert een winkel een gemiddelde energiebesparing van 37% op.

Om die reden heeft Combinatie95 de motie van PvdA/GL, om hierover in overleg te gaan met winkeliers, mee ingediend. Wij zijn van mening dat de motie namelijk precies de goede toon heeft. Deze is niet dwingend of beperkend voor ondernemers in Boxtel maar roept juist op om in gesprek te gaan met de winkeliersvereniging en zo gezamenlijk de mogelijkheden en verschillende beweegredenen te bespreken.

De opvattingen over dit thema kunnen tussen de verschillende winkeliers namelijk flink verschillen. Door met elkaar in gesprek te gaan over dit specifieke thema ontstaat een momentum om naar elkaars motivatie te luisteren, draagvlak te creëren voor elkaars opvattingen en te komen tot een gezamenlijke visie op de deur-dicht-actie. De gemeente is hiermee niet dwingend maar faciliterend.

Over de auteur

administrator