Maatregelen tegen verkeersoverlast in Baroniestraat

Maatregelen tegen verkeersoverlast in Baroniestraat

Combinatie95 vindt het een goede zaak dat er nu concrete stappen gezet worden om de, al jaren durende, verkeersoverlast in de Baroniestraat te verminderen. Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de voorgestelde variant de minste overlast op andere wegen veroorzaakt. Ook goed dat er ook eenrichtingsverkeer op mogelijke sluipweggetjes van de van Hornstraat naar de Annastraat komt. Maar er gaat natuurlijk wel een verschuiving van het verkeer plaatsvinden. Uiteraard is het zaak om dit goed te monitoren en indien nodig in te grijpen. Hierom heeft de raad unaniem een motie aangenomen om dit over een jaar na invoer te evalueren.

Dit jaar is een motie in de 2e kamer aangenomen om 30 km/uur wegen in woonwijken de norm te maken. Toenmalig minister van Nieuwenhuizen wilde helaas niets doen met die motie. En dat terwijl de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat er met 30 km wegen of gescheiden fietspaden zo’n 30% minder verkeersslachtoffers vallen. En die slachtoffers vallen altijd onder de kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers. Combinatie95 vindt het daarom een gemiste kans dat de Baroniestraat niet meteen ingericht gaat worden als 30 km weg. Zeker gezien het feit dat Boxtels grootste basisschool aan deze weg ligt. We hebben er al eerder om gevraagd en toen was het argument dat de verkeersintensiteit dat niet toeliet. Die intensiteit gaat met de voorgestelde maatregel drastisch naar beneden en als de PHS maatregelen uitgevoerd zijn blijft dat ook zo. Kortom het zou nu toch moeten kunnen. Maar volgens de wethouder moet de Baroniestraat dan anders ingericht worden en daar is momenteel absoluut geen geld voor.

Over de auteur

administrator