Pilot Circulair Bouwen in Boxtel

Pilot Circulair Bouwen in Boxtel

Motie Pilot Circulair Bouwen in Boxtel, 13 juli 2021

Combinatie95 heeft een motie ingediend die inspeelt op een aantal actuele zaken. Zo heeft de gemeente nog wel wat open stukjes grond waar misschien 5 à 10 woningen op passen. En er is grote behoefte aan senioren en starters woningen en aan speciale woonvormen. Verder kan onze gemeentekas wel wat inkomsten gebruiken. En Boxtel zit in een landelijke projectgroep voor Circulair Bouwen die op zoek zijn naar voorbeeldprojecten. Bouwen met hout uit Nederland scheelt veel CO2-uitstoot en is meteen een verdienmodel voor ons landschap en het past ook prima bij ons GreenTech Park Brabant. En, tot slot, voor een pilot circulair bouwen is misschien wel wat subsidie te vinden waardoor de woningen beter betaalbaar worden.

De motie bevat het volgende verzoek aan het College:

Om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken om een pilot met circulair gebouwde starters- en/of seniorenwoningen te realiseren op een gemeentelijke eigendomslocatie, eventueel als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project.

Deze motie is unaniem aangenomen door de raad!

Over de auteur

administrator