Vragen over de Sint Willibrordusschool Esch

Vragen over de Sint Willibrordusschool Esch

De toekomst van de Sint Willibrordusschool blijft de gemoederen in Esch bezighouden. En logisch ook; de discussie loopt al jaren. Combinatie95 vraagt zich steeds kritischer af of de gerechtvaardigde belangen van Esch wel de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat met name op basis van berichten in de laatste twee weken. Twee weken terug was onze fractie breed vertegenwoordigd op de raadsavond in Esch en dit weekend kregen wij een Infobrief aan de Raad van Haaren van afgelopen vrijdag onder ogen.

Combinatie95 staat voor de leefbaarheid van onze kleine kernen en wijken, dus ook voor Esch, en in het kader daarvan hebben wij vorig jaar al vragen gesteld over de toekomst van de Sint Willibrordusschool. Helaas moeten wij constateren dat de gewenste voortgang uitblijft en – nog erger- wij beginnen ons steeds meer  zorgen te maken, omdat Esch de dupe dreigt te worden.

Voor Esch en de Sint Willibrordusschool zijn er twee mogelijkheden: renovatie of (vervangende) nieuwbouw. Gemeente Haaren en het schoolbestuur (Cadans Primair) gaan hierover, lezen wij in de infobrief van vrijdag, ondertussen bijna rollebollend over straat. Dat baart zorgen. En dat geldt ook voor de eenmalige kapitaallasten voor een investeringsbijdrage van 1 miljoen, waar de gemeente Haaren rekening mee heeft gehouden. Zowel de investeringsbijdrage als de kapitaalslasten, zijn in beide gevallen uiterst ontoereikend. De Investeringskosten zullen namelijk rond de 3 miljoen bedragen. En de kapitaalslasten lopen 30 of 40 jaar lang.

Omdat wij er steeds meer rekening mee beginnen te houden dat deze belangrijke voorziening voor Esch straks onevenredig op het bordje van de gemeente Boxtel gaat komen, heeft Combinatie95 de volgende vragen aan het College van B&W van Boxtel gesteld:

1.     Zien wij het goed dat de gemeente Haaren slechts eenmalig (tot 2021) de kapitaallasten betaalt voor renovatie of nieuwbouw en dat de gemeente Boxtel hiervoor de overige decennia aan de lat staat? Zo ja, is dit acceptabel en in hoeverre wordt hier financieel al rekening mee gehouden?

2.     Klopt het dat de Investeringsbijdrage voor de school waar de gemeente Haaren rekening mee houdt absoluut ontoereikend is om zowel renovatie als nieuwbouw te plegen? Wie betaalt het overige deel; Cadans Primair of straks de gemeente Boxtel?

3.     Ziet u ook, net als Combinatie95, een mogelijk doemscenario dat het komende jaar een vormdiscussie wordt gevoerd over de toekomst van de school en dat Boxtel straks in 2021 een prachtig kerkdorp Esch overgedragen krijgt, met een gammel schoolgebouw, geen besluit over de toekomst van de school en geen of onvoldoende financiële middelen vanuit Haaren?

4.     Deelt u onze mening dat een basisschool belangrijk is voor de leefbaarheid van Esch en dat de Eschenaren niet de dupe mogen worden van deze moeizame voortslepende discussie rondom de Sint Willibrordusschool? Per slot van rekening mogen wij van het Boxtels college verwachten dat u er op toeziet dat wij deugdelijke voorzieningen (of financiële middelen daarvoor) overgedragen krijgen.

5.     Op welke wijze bent u momenteel als college bij dit proces en de te maken keuzes voor de Sint Willibrordusschool betrokken? 6.     Wat kan en gaat het college van Boxtel doen om het proces en de uitkomst positief, voor zowel Esch als Boxtel, te beïnvloeden?

Over de auteur

administrator