Motie grootschalig Zonneveld door en voor Boxtelse burgers

Motie grootschalig Zonneveld door en voor Boxtelse burgers

Boxtel moet meer duurzame energie opwekken. Dat is een opdracht van het Rijk middels de Regionale Energie Strategie, de RES, en ook vanwege de ambitie van de gemeenteraad om in 2030 energieneutraal te zijn, BEN2030. Boxtel heeft recent een scenario-onderzoek laten uitvoeren en daaruit blijkt dat grootschalige energieprojecten zoals zonnevelden daarvoor onontbeerlijk zijn (alleen op daken is bij lange na niet voldoende). Ons College moet daar dus sowieso mee aan de slag en gelukkig is dat geen straf want het levert ook veel op.

Boxtel heeft ca. 20 hectare eigen grond tussen de Esschebaan en de Renbaan, wat nu agrarisch gebruikt wordt en weinig pacht opbrengt. Realisatie van een zonneveld op deze grond heeft veel voordelen:

  • Allereerst levert het een flinke bijdrage aan de RES en BEN2030.
  • Het kan de gemeente 15 jaar lang een ton/jaar meer pacht opleveren.
  • Het levert stikstof-rechten op voor woningbouw en infrastructuur.
  • Het zonneveld kan met een groene zone en op ooghoogte onzichtbaar in het landschap ingepast worden. Dat is goed voor de biodiversiteit en het buitengebied verrommelt dan niet.
  • Alle Boxtelse burgers, dus ook met een kleine beurs, kunnen profiteren van dit zonneveld en dat creëert draagvlak.
  • En tot slot, een grootschalig zonneveld kan als voorbeeld dienen voor volgende zonnevelden.

Veel voordelen dus en vandaar dat Combinatie95 hiervoor een (aangenomen) motie heeft ingediend, met als besluit:

Het College op te dragen om direct een onderzoek op te starten of Boxtel een eerste grote stap kan zetten in haar ambitie om energieneutraal te worden door de eigen gronden tussen Esschebaan en Renbaan te benutten voor een grootschalig zonneveld.

Met daarbij een tweetal randvoorwaarden:

  1. Dit zonneveld moet goed in het landschap ingepast worden met oog voor biodiversiteit.
  2. De jaarlijkse opbrengsten hiervan moeten voor een zo groot mogelijk deel ten goede komen aan de Boxtelse samenleving; ook voor mensen met een smalle beurs.

Over de auteur

administrator