Maandelijks archief maart 2019

Boeiende thema avond statushouders

Kom luisteren, stel vragen en maak kennis, zo stond op de aankondiging. En dat was precies wat de ruim 60 aanwezigen deden, tijdens de informatieavond die Combinatie95 afgelopen maandag 18 maart organiseerde. Het onderwerp: de voorzieningen die Boxtel biedt aan mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Vrijwilligers, nieuwkomers, raadsleden en andere geïnteresseerde Boxtelaren – allemaal luisteren ze aandachtig naar de toelichting door medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Gemeente Boxtel, ContourdeTwern en WSD Werkacademie. De avond begon met de simulatie van een reis die vanuit Syrië via vele omwegen en na lastige dilemma’s uiteindelijk naar Nederland leidt. “Ik denk dat ik het nu op een andere wijze moet proberen”, verzucht iemand uit het publiek als ze voor de zoveelste keer wordt opgepakt.

De laatste jaren komen er vooral veel mensen uit Syrië en Eritrea naar Nederland, zo licht de IND-medewerkster toe. “Ik neem de interviews af waarin ze vertellen wie ze zijn en waarom ze moesten vluchten. Dat is soms best heftig.” De asielprocedure duurt in principe acht dagen, daarna weet een asielzoeker of hij/zij kan blijven of niet. Als er een positief besluit volgt, een inwilliging, wordt iemand zo snel mogelijk aan een gemeente gekoppeld. De afgelopen vijf jaar verwelkomde Boxtel zo 250 statushouders en hun familieleden.

Débra Toelen van ContourdeTwern vertelt bevlogen hoe de begeleiding er voor hen uit ziet. Gedurende een jaar wordt de nieuwkomer geholpen met administratie en wegwijs gemaakt in Boxtel. Dat gebeurt vooral door een groep van tien vrijwilligers. “Ik zou niet weten wat ik zonder hen zou doen”, aldus Toelen.

Twee van die nieuwkomers zijn de Syrische Housam en Nward uit Armenië. Zij volgden de Werkacademie van de WSD: een uitgebreid trainingsprogramma ter voorbereiding op werken in Nederland. Beiden liepen stage. Housam zit met zijn achtergrond in civiele techniek helemaal op zijn plek bij Van der Velden Rioleringsbeheer. Nward kijkt met goed gevoel terug op een stage in de ouderenzorg. “Ik heb zo genoten van die stage, de mensen daar waren erg geduldig en lief. Als ik een Nederlands woord niet wist, leerden ze mij dat”.

Waar het publiek het eerste deel van de avond vooral stil is en luistert naar de sprekers, worden in het interactieve tweede deel ontzettend veel vragen gesteld. Waarom komen er zoveel mensen uit Eritrea, daar is toch geen oorlog? “Eritrea wordt ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd”, legt de IND-medewerker uit, “dat kan in bepaalde gevallen reden zijn voor een verblijfsvergunning”.

Anderen willen weten hoe integratie op sociaal vlak verloopt. “Nou”, vertelt Carola Staats, medewerkster van ContourdeTwern, “ik ga bijvoorbeeld samen met ze op pad, naar de carnavalsoptocht of dansen op Koningsdag. Kei gezellig!”

Het doel van de avond was het proces dat statushouders doorlopen inzichtelijker maken en het gesprek starten over integratie in Boxtel.  “We hopen dat iedereen hier met een positieve energie naar buiten stapt”, aldus Henny Kerkhof, voorzitter van Combinatie95. Dat is zeker gelukt: de wijze waarop de statushouders zich inzetten, de zorgvuldigheid waarmee met mensen om wordt gegaan en de passie waarmee de verschillende partijen een vangnet vormen voor statushouders heeft grote indruk gemaakt op de deelnemers. “We raakten niet uitgepraat!”

Een geslaagde avond met meer kennis en wederzijds begrip!

Ook eens in de schoenen van een vluchteling staan? Start je vlucht op vluchtelingen.eo.nl.

Thema avond statushouders

Statushouders in Boxtel: hoe vinden ze hun weg naar en in onze gemeente?

Op maandag 18 maart organiseert Combinatie95 een informatieve thema-avond
over de voorzieningen die Boxtel biedt aan mensen met een
vluchtelingenachtergrond. Hoe komen zij in Nederland terecht? Hoe ziet het
traject er uit dat tot een verblijfsvergunning, woning en baan leidt? We
gaan samen in gesprek over de regels in ons land, ondersteunende
organisaties voor integratie en ervaringen van statushouders.
Van daar tot hier
We nemen u mee in de reis van Eritrea en Syrië naar onze gemeente. Voor
welke dilemma’s staat men onderweg? Welke risico’s brengt de vlucht met
zich mee? Eenmaal aangekomen in Nederland volgt een uitgebreide procedure
bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wat komt daar zoal bij
kijken? Om welke redenen krijgt iemand een verblijfsstatus? En hoe komt
iemand daarna in Boxtel terecht? Wat zijn de mogelijkheden voor het volgen
van een opleiding, wie helpt bij het zoeken naar een baan?
In het eerste deel van de avond lichten de IND, ContourdeTwern en de
Werkacademie toe wat hun rol is in de inburgering van de statushouder.
Participatie
Je vestigen in een nieuw land, met een andere taal en cultuur, hoe doe je
dat? In het interactieve tweede deel van de avond gaan we met u in gesprek
over participatie en integratie. Aan de verschillende tafels op de
informatiemarkt bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Bij een
medewerker van de IND kunt u terecht voor toelichting op de procedure.
ContourdeTwern vertelt over de begeleiding die zij gezinnen en jongeren
biedt. De Werkacademie gaat in op de ondersteuning bij de zoektocht naar
een baan. Met medewerkers van de gemeente gaan we in gesprek over de
participatie van vrouwen: waar lopen zij tegenaan?
Praten mét, niet praten over
Doel van de avond is de Boxtelse gemeenschap te informeren over de
achtergrond van statushouders. Naast informeren wisselen we graag met u van
gedachten over hoe we mensen beter kunnen betrekken bij sport en muziek, in
het werk, op school. Uiteraard zijn er statushouders aanwezig om hun
ervaringen te delen en mee te praten over participatie en integratie in
Boxtel.
Komt u ook? U bent van harte welkom.
Maandag 18 maart – inloop vanaf 19.00 uur – aanvang programma 19.30 uur –
locatie: Ursulagebouw, St. Ursula 12 te Boxtel