Maandelijks archief januari 2024

Woningtoewijzing

Vanaf 1 januari 2024 is de vernieuwde huisvestingswet in werking getreden. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

  • De huurtoeslag wordt verhoogd met ruim €30,-
  • Voor jongeren wordt het makkelijker om te blijven wonen in de huurwoning van hun overleden ouders. Zij mogen het huurcontract (van een wooncorporatie) overnemen tot hun 28e.
  • Gemeenten kunnen inwoners van hun eigen stad of dorp die een woning willen huren of een nieuwbouwwoning willen kopen voorrang geven.

Dat laatste betekent dat mensen die al in de gemeente wonen of er een aantal jaren aaneengesloten hebben gewoond, makkelijker een woning kunnen krijgen dan mensen van buiten de gemeente. Op dat laatste punt hamert Combinatie95 al een tijd. Sinds dat bekend is geworden dat deze mogelijkheid in deze wet opgenomen zou worden, hebben we al een aantal pogingen gewaagd om dit ook in Boxtel te regelen. Gemeenten mogen in de huisvestingsverordening opnemen dat bij maximaal 50% van de vrijkomende huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen (<€390,000 in 2024) voorrang gegeven mag worden aan woningzoekenden met economische, maatschappelijke of lokale binding. Tot nu toe is het echter nog niet gelukt om een meerderheid in de Boxtelse gemeenteraad te krijgen.

Op 16 januari 2024 is er in de raadzaal van het gemeentehuis een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst gehouden over onder andere het woonbeleid. Eén van de onderwerpen was de vernieuwing van de huisvestingswet en woningtoewijzing. Wij hebben hier opnieuw nadrukkelijk aangeven dat Combinatie95 vindt dat de voorrangstoewijzing aan Boxtelse inwoners geregeld moet worden. Omdat het de Boxtelse ambitie is om dubbel zoveel te bouwen als de vraag vanuit de eigen inwoners (3000 i.p.v. 1500 woningen tot 2040) vinden wij dit alleszins redelijk.