energielasten sportclubs

energielasten sportclubs

De hoge energieprijzen veroorzaken grote problemen voor veel sportverenigingen. Niet meer mogen douchen bij de vereniging of een teruglopend ledenaantal door verhoging van de contributie zijn volgens Combinatie95 ongewenste gevolgen. Omdat sportverenigingen belangrijk zijn voor de sociale contacten en bijdragen aan een gezonde leefstijl van onze inwoners. Sport moet daarom bereikbaar blijven voor iedereen. De gemeente heeft in december vorig jaar via de mail een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de situatie van sportverenigingen.

In het BD hebben we recent een citaat van de Boxtelse sportwethouder Hans Heesen kunnen lezen: ,,We hebben voor de kleedlokalen uiteraard een pot voor meerjarig onderhoud. Een deel ervan stond gepland voor 2024. Maar dat hebben we nu naar voren gehaald. Zo kunnen we samen optrekken met de voetbalclub RKSV Boxtel, die al anderhalf jaar geleden is begonnen met een plan van aanpak om het park te verduurzamen.” Wat Combinatie95 betreft is dit een verstandige aanpak en hopelijk voor meer clubs mogelijk. Uiteraard vraagt dit ambtelijke capaciteit en is er hiervoor een vacature.

Een aantal jaren geleden is een motie van Combinatie95 aangenomen om extra subsidie beschikbaar te stellen voor verduurzaming  van sportaccommodaties bovenop de middelen vanuit het Rijk. Hierdoor kon de totale subsidie voor besparende maatregelen oplopen tot 60% van de investering. Later is deze regeling ook opengesteld voor alle andere verenigingen. In de subsidiepot zat €150.000 en kwam uit gekregen goodwill geld wat niet terugbetaald hoefde te worden.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Wat zijn de resultaten van deze enquête? Hoeveel verenigingen hebben al financiële problemen door de hoge energielasten of verwachten dat?
  2. Op welke manier gaat de gemeente deze verenigingen ondersteunen om het hoofd boven water te houden?
  3. Is of komt er hiervoor een regeling vanuit het Rijk en, zo ja, wanneer en om hoeveel geld gaat het?
  4. De beste methode voor structureel lagere energiekosten is gebouwen energiezuinig maken. Hoe wordt er voor gezorgd dat de eventuele ondersteuning vanuit gemeente en Rijk ook resulteert in verduurzaming van de accommodaties?
  5. Is naar voren halen van meerjarig onderhoud voor versnelde verduurzaming voor meer clubs mogelijk en zo ja hoeveel?
  6. Is de ambtelijke capaciteit hiervoor op orde, is de functie verduurzaming vastgoed ingevuld?
  7. Zitten er nog middelen in de subsidiepot voor verduurzaming (sport)verenigingen en/of heeft het College plannen om dit nog aan te vullen?

Binnen 30 dagen verwachten wij antwoord op deze vragen.

Over de auteur

administrator