Maatregelen voor sluiting dubbele overweg

Maatregelen voor sluiting dubbele overweg

Het proces rondom PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) begint op een gebed zonder eind te lijken. Zo’n 10 jaar geleden had de raad eindelijk een besluit genomen voor een compleet pakket maatregelen om de nòg erger wordende problemen bij de dubbele overweg, door het toenemende treinverkeer, aan te pakken. Daarna is jaren gewerkt om het stapsgewijs financieel en qua stikstofruimte passend te krijgen en opeens bleek het 20 miljoen duurder uit te pakken, en dat bij prijspeil begin 2022. Met de huidige inflatie zal dat eerder 30 miljoen zijn en dat kan Boxtel alleen niet ophoesten. Tenminste, als we geen structurele kapitaallasten van 1,5 miljoen/jr willen en een OZB verhoging met bijna 20%.

Zonder maatregelen aan de KBA wordt de bereikbaarheid van Ladonk dramatisch. De reistijd van en naar de A2 kan dan oplopen tot 50 minuten. Combinatie95 heeft altijd gehamerd op eerst de verbreding van de KBA, liefst nog voor de VLK, want dat lost het meeste op voor de verkeersdrukte door Boxtel en daarna kan de Baroniestr. ook weer gewoon 2 richtingen worden. En het heeft weinig stikstofruimte nodig, zowel tijdens aanleg als gebruik. Combinatie95 denkt dat verbreding van de KBA meer toekomstbestendig is dan alleen maatregelen voor de kruisingen. Maar blijkbaar kunnen we met de jongste verkeersberekeningen de noodzaak voor een complete verdubbeling van de KBA niet aantonen. Dan heeft het ook weinig zin om daar nog voor te gaan want dat sneuvelt dan sowieso bij de RvS.

Wij hebben altijd gepleit voor een goede langzaam verkeer verbinding voor Kalksheuvel. Dat zou o.i. ook kunnen door de overweg voor langzaam verkeer open te houden maar daar valt blijkbaar met het Rijk en Provincie niet echt over te praten; alleen tijdelijk tot eind 2027. Fietsverkeer omleiden via de Ossenpadtunnel en de Leenhoflaan is geen volwaardig alternatief voor de fietstunnel en Boxtel moet er toch ook flink voor op de schop. We willen fietsverkeer zoveel mogelijk stimuleren en dan helpt een goede verbinding. De fietstunnel is de beste en veiligste oplossing voor veel fietsverkeer van werknemers, scholieren en recreanten en uiteraard ook voor voetgangers. We verwachten daarom dat het College haar uiterste best voor de fietstunnel gaat doen.

Kortom Combinatie95 wil eigenlijk het complete afgesproken maatregelenpakket. Aan versoberde aanpassingen aan de KBA ontkomen we blijkbaar niet maar dan wel graag zodanig dat het een complete verdubbeling later niet in de weg zit. Dat dit maatregelenpakket meer gaat kosten is wel duidelijk en de hoge inflatie loopt maar door. Die extra kosten moeten wel eerlijk verdeeld worden want zowel Boxtel, Rijk, Prorail en Provincie hebben baat bij een goede toekomstbestendige oplossing. Hopelijk beseft iedereen dat en is dreigen met openhouden van de dubbele overweg niet nodig.

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2023 hebben we met een 6-tal partijen een verklaring opgesteld om de standpunten van een ruime meerderheid van de Boxtelse gemeenteraad te benoemen. We willen hiermee de kaders voor de verdere onderhandelingen over de uitvoering van de bestuursovereenkomst aangeven:

Naar aanleiding van de oordeelsvormende vergadering op dinsdag 11 april 2023 met betrekking tot de onderhandelingen over de uitvoering van de bestuursovereenkomst PHS-Boxtel verklaren onderstaande partijen als lid van de gemeenteraad van Boxtel het volgende:

Boxtel heeft zich maximaal ingespannen om de deelprojecten te realiseren maar vooral door het Programma Aanpak Stikstof is er vertraging opgetreden waardoor de kosten zijn gestegen en het beschikbare budget niet meer toereikend is.

Recente onderzoeken tonen aan dat alle in het Bestuursakkoord genoemde maatregelen noodzakelijk zijn om de gevolgen van de sluiting van de dubbele overweg op te vangen, om verkeersinfarcten te voorkomen en veilige fietsroutes te bieden. Fietsen omleiden via de Ossenpadtunnel en de Leenhoflaan zien wij niet als een volwaardig en toekomstbestendig alternatief voor de fietstunnel.

Onderstaande partijen zijn bereid de maatregelen aan de Keulsebaan tussen de A2 en rotonde De Goor te versoberen en dragen daarmee bij aan het terugbrengen van het tekort. Als de andere partijen die het Bestuursakkoord hebben getekend, bereid zijn om naar rato mee te betalen aan de uitvoering van alle maatregelen, dan zijn wij, afhankelijk van het eindresultaat van de onderhandelingen, ook bereid om extra middelen in te zetten.

Zolang de VLK nog niet operationeel is en zolang er geen zicht bestaat op de uitvoering van het door alle partijen gedragen maatregelenpakket, kan en mag de overweg Tongersestraat niet worden afgesloten. Bij de volgorde van de uitvoering van de maatregelen moet de bereikbaarheid van Ladonk en Kalksheuvel gewaarborgd zijn.

Over de auteur

administrator