Supermarkt in Liempde

Supermarkt in Liempde

Een aantal weken geleden werden vele Liempdenaren, en wij met hen, onaangenaam verrast door het bericht dat de overname van de supermarkt in het dorp door supermarktketen Plus geen doorgang vindt. Daarmee dreigt in het slechtste geval het doemscenario dat de Coöp verdwijnt en er geen andere supermarkt in het dorp voor terugkomt. Dat is wat Combinatie95 betreft een ondenkbaar scenario, omdat de supermarkt een belangrijke levensader en basisvoorziening in het dorp is.

In de afgelopen weken hebben veel inwoners contact met ons gezocht waarin zij hun zorgen uiten en het belang van het behoud van de supermarkt onderstrepen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:

1. Onderschrijft u het belang van het behoud van een supermarkt voor de leefbaarheid in Liempde?

2. Is er reeds contact geweest tussen u en de eigenaar van het pand en/of de supermarktketen? Zo ja, wat is de huidige stand van zaken en is er al duidelijkheid over het vervolg? Zo niet, bent u bereid om hier alsnog contact over te zoeken?

3. Ziet u als college mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het behoud van een supermarkt voor Liempde?

We verwachten binnen 30 dagen antwoord op onze vragen.

Over de auteur

administrator