motie voor meer kans voor starters op woningmarkt

motie voor meer kans voor starters op woningmarkt

Combinatie95 heeft, samen met 6 andere partijen, tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2023 een motie ingediend om de mogelijkheden van starters op de woningmarkt te verbeteren. Deze motie is unaniem aangenomen.

We ervaren dat heel veel jongeren op dit moment vast lopen op de huidige woningmarkt, zowel op het gebied van huur als koop. Ze hebben moeite om een geschikte woonruimte te vinden. Veel jongeren blijven of noodgedwongen thuis wonen of zoeken hun heil buiten onze gemeente.

Jongeren leveren vaak een grote bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. Wij willen dan ook de kansen op een geschikte woning vergroten voor alle jongeren die in hun dorp of gemeente willen blijven wonen.

We hebben dan ook een notitie opgesteld met een breed scala aan mogelijkheden om starters te helpen op de woningmarkt. Deze mogelijkheden zijn gebaseerd op 4 pijlers: betaalbaarheid, voldoende locaties, voldoende bestemmingsplannen en de toewijzing aan deze doelgroep.

Ben je benieuwd naar deze notitie druk dan op deze link naar notitie”.

Een (groot) deel van de instrumenten en acties, die in deze notitie genoemd worden, zullen in de woonvisie afgewogen worden en er zal een keuze gemaakt worden welke nuttig en effectief zijn om in te zetten. Deze woonzorgvisie met uitvoeringsprogramma zal in het 2e kwartaal van 2023 vastgesteld gaan worden. U kunt er op rekenen dat we ook dan scherp zullen zijn op de daadwerkelijke verbetering van de kansen van onze starters op de Boxtelse woningmarkt.

Over de auteur

administrator