Veel belangstelling voor ‘Klein en betaalbaar Wonen’

Veel belangstelling voor ‘Klein en betaalbaar Wonen’

Het nieuwe ‘Klein-Wonen’ biedt de gemeente Boxtel veel kansen en oplossingen. Het is duurzaam en milieuvriendelijk, betaalbaar en levert een bijdrage tegen de woningnood. Dat is de belangrijke boodschap die wethouder Wonen, Désiré van Laarhoven, directeur van Woonstichting Joost, Marieke Vossen en Combinatie95-raadslid Peter den Ouden maandagavond 28 november 2022 aan hun gehoor meegaven. Zij waren gastsprekers op de informatie- en discussieavond over het thema ‘Klein en betaalbaar wonen in Boxtel’, die Combinatie95 hield op een van de beoogde locaties aan de Eindhovenseweg 22a.


Dat het onderwerp leeft in de gemeenschap was te merken aan de grote opkomst. Een volle zaal met ca 70 aanwezigen hoorde dat Tiny houses, Flexwoningen en woningsplitsing voorbeelden van kleinere wooneenheden zijn, waar de gemeente Boxtel op inzet. Zij leggen een geringer beslag op ostbare ruimte en zijn daardoor vooral ook voor jonge starters betaalbaar Avondvoorzitter en Combinatie95-raadslid Joep Schalkx leidde de aanwezigen soepel door een gevarieerde en informatieve avond. Eerst kwamen enkele jongeren aan het woord. Lotte Vullings en Christ van Schijndel gaven in een gesprek met Schalkx aan hoe hun zoektocht naar een geschikte woning verlopen is. Lotte kan uiteindelijk terecht in de gesplitste woning van haar ouders en Christ zoekt via een woning in Boxtel fanatiek naar zijn gedroomde koophuis in Esch.


Wethouder Désiré van Laarhoven vertelde daarna bevlogen welke mogelijkheden zij ziet om deze vorm van wonen voortvarend op te pakken in Boxtel. Het onlangs gestarte pilotproject voor vier locaties met tiny houses passeerde uiteraard de revue, maar ook andere mogelijkheden zoals woningsplitsing en bewoning van bijgebouwen. Omwonenden van de Eindhovenseweg lieten weten niet vooraf door de initiatiefnemer geïnformeerd te zijn. De wethouder verzekerde hen hier achteraan te gaan en dit samen met de initiatiefnemer recht te zetten.


Marieke Vossen sloot zich aan bij het verhaal van Van Laarhoven. Klein wonen is niet de heilige graal voor de woningnood, maar er is zeker een flinke doelgroep die hiermee geholpen kan worden. Ten aanzien van flexwoningen maakte zij duidelijk dat deze huizen zelf zijn niet tijdelijk zijn, maar de locaties wel. Op de vraag uit de zaal naar het ontbreken van voldoende betaalbare (huur)woningen in de kernen van de gemeente gaf Vossen aan dat Joost in actie komt als er een aantoonbare behoefte bestaat. Raadslid Peter den Ouden sloot het rijtje presentaties af met een toelichting op het initiatiefvoorstel ‘Impulsen voor bouwen en toewijzen van betaalbare woningen aan starters’. Met dit voorstel wil Combinatie95 de kansen van starters op de woningmarkt verbeteren. De focus ligt vooral op de realisatie van goedkopere woningen en woonruimten en op mogelijkheden om deze bij Boxtelse starters terecht te laten komen. Namens Combinatie95 dient Den Ouden dit initiatief in tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.


In het afsluitende panel schoof de Boxtelse makelaar Anjo van der Heijden aan, naast Van Laarhoven, Vossen en Den Ouden. Het leverde veel interessante gesprekken op met de betrokken bezoekers van de avond. Zo werd gevraagd naar wat het begrip tijdelijkheid in relatie tot de investeringskosten inhoudt. Désiré van Laarhoven gaf aan dat 10 of 15 jaar de grens is en dat een haalbare businesscase een harde voorwaarde is om in zee te gaan met een initiatiefnemer. Op andere vragen werd aangegeven dat er sowieso ruimte is voor mogelijke bezwaren en dat er bij elk initiatief een uitgebreide vergunningprocedure gevolgd wordt. Ook werd door een aanwezige aangegeven dat tijdelijke woningen vooral bij moeten dragen aan een permanente oplossing. De nood zo hoog is!

Over de auteur

administrator