Opgepikt in Boxtel Oost

Opgepikt in Boxtel Oost

Woensdagavond 6 juli jl. organiseerde Combinatie95 haar Prikpraat rondom het winkelcentrum in Boxtel oost. Met elkaar de handen uit de mouwen steken voor een schone gemeente, waarbij in gesprekjes signalen van inwoners worden opgepikt. Het resultaat is een flink aantal zakken met zwerfafval en een aantal heldere signalen van circa 15 wijkbewoners. Fractievoorzitter Stefan de Nijs van Combinatie95 neemt die mee naar het gemeentebestuur.  

Signalen
* De bewoners rondom het winkelcentrum tonen zich tevreden met hun groene woonomgeving dichtbij het centrum en met de winkels om de hoek. Zij waarderen de vuilprik actie van Combinatie95 en hopen dat het vooral de jeugd aanzet hun afval niet zomaar te dumpen. “Eigenlijk moeten we hen daar meer op aanspreken”.

* De toenemende drukte op de Brederodeweg en Eindhovenseweg is zorgwekkend en de rotonde bij de Fellenoord is in de spits met heel veel fietsen en auto’s “een echte puinhoop”.

* Er zijn geen sluitende afspraken van de ondernemers in het winkelcentrum om de directe ruimte rondom hun zaken schoon  te houden. Een van hen geeft aan dat daaraan behoefte is.

* De samenwerking met de gemeente Sint Michielsgestel wordt door enkelen zeer kritisch bejegend. Uitspraken als “Die samenwerking is niet efficiënt en doelmatig”; “het zorgt eerder voor een gemeente veraf dan dichtbij”, geven uiting aan die mening. Met als tip “veel strakker sturen met minder directeuren”.

* Een inwoonster, op bezoek in Oost,  bood spontaan aan om bij een vuilprikactie op Selissen met een groepje mee te doen bij het vuilprikken,  bij een komende actie in die wijk. “Dat vraagt daar ook om blijvende aandacht”.

* Een bewoner van Elisabethsdael gaf aan blij te zijn met de mooie opgeknapte Markt en Rechterstraat en dat de maaltijdservice goed is.

Taakstraf Combinatie95
Tijdens het inzamelen vroeg een passant of we iets fout gedaan hebben en of we bezig waren met het vervullen van een taakstraf? Met een glimlach vertelde Stefan de Nijs: “Nee hoor, je mag bij ons ook zonder strafblad meedoen”!

Prikpraat wordt door Combinatie95 periodiek georganiseerd. In september 2022 is Esch aan de beurt om opgeschoond te worden en om te horen wat daar dan leeft.  

Over de auteur

administrator