Vragen over leefbaarheid Lennisheuvel

Vragen over leefbaarheid Lennisheuvel

Vragen in vragenhalfuurtje over leefbaarheid Lennisheuvel

Combinatie95 heeft de afgelopen weken twee bijeenkomsten gehouden in Lennisheuvel. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door de aanwezigen verschillende zorgen geuit die betrekking hebben op de leefbaarheid in Lennisheuvel. Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2022 heeft de fractie van Combinatie95 hier vragen over gesteld aan de wijkwethouder voor Lennisheuvel; Désiré van Laarhoven.  

Woningbouw is ook in Lennisheuvel een belangrijk thema, nu Achter den Eijngel vordert is het dan ook belangrijk om vooruit te kijken. Er ligt een een plan waar relatief snel 12 seniorenwoningen gerealiseerd kunnen worden. Combinatie95 heeft gevraagd of prioriteit gegeven kan worden aan dit plan. De wijkwethouder heeft daarop geantwoord dat er momenteel hard gewerkt wordt om de opgestelde prioritering weg te werken. Omdat de afdeling weer op goede sterkte is vordert dat nu snel. De verwachting is dan ook dat er binnen afzienbare termijn opnieuw naar de prioritering gekeken kan worden en dat dit plan dan ook meewogen zal worden bij het opstellen van deze nieuwe prioritering. 

Een ander thema dat de leefbaarheid in Lennisheuvel beïnvloedt betreft het verkeer van Vion. Het gaat hier niet alleen over verkeersoverlast op de rotonde Boseind maar nadrukkelijk ook over vrachtwagens die parkeren/wachten op o.a. de fietsroute van Lennisheuvel naar Boxtel. Combinatie95 heeft gevraagd of hierop actief gehandhaafd wordt en welke stappen ondernomen zijn of worden om de overlast te verminderen. Hierop heeft de wijkwethouder aangegeven dat er afspraken gemaakt zijn met Vion omtrent het parkeren; Dit dient te gebeuren op eigen terrein. Alleen in noodsituaties mag hiervan afgeweken worden. De gemeente zal dit opnieuw ter sprake brengen bij Vion, daarnaast zal er ook actiever op gehandhaafd worden. Daarvoor doet de wethouder de oproep aan inwoners om melding te maken bij de gemeente wanneer deze overlast ervaren wordt. Op basis van meldingen kan de gemeente de overlast monitoren en handhaving ook gericht aansturen.  

Het derde thema betreft de ontwikkeling van Vorst B. De zorgen hier bestaan met name omtrent de komst van bedrijven die zorgen voor veel verkeersbewegingen en ook voor de landschappelijke inpassing wordt gevreesd, door bijvoorbeeld ‘verdozing’. De wethouder heeft hierop gereageerd dat de doelstelling is om Green Tech te ontwikkelen met hoogwaardige bedrijvigheid, het soort bedrijven valt daarbij in maximaal milieucategorie 3.2. De kavelgrootte wordt maximaal 1 à 1,5 ha. waardoor grote bedrijfsobjecten hier niet gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment wordt er een visiedocument uitgewerkt voor Vorst B waar inwoners van Lennisheuvel en ondernemers wederom op kunnen reageren. De wethouder verzoekt dan ook om deze zorgen op die momenten alsnog te uiten.

Over de auteur

administrator