krapte op het net omzeilen

krapte op het net omzeilen

Hoe zorgen we voor voldoende en betaalbare energie? Door zo snel mogelijk energieneutraal te worden. En hoe doen we dat? Door flink energie te besparen en de rest duurzaam met zon en wind op te wekken. Dat scheelt veel geld, luchtvervuiling en CO2 uitstoot en we worden ook nog onafhankelijk van de grillen van andere landen.

Gelukkig heeft onze gemeenteraad afgesproken z.s.m. energieneutraal te worden. Het was al lang bekend dat het stroomnet de bottleneck zou worden en 2 jaar geleden is in Boxtel unaniem een motie aangenomen om te lobbyen voor versnelde verzwaring van het net. Helaas heeft ons gelobby en van vele andere gemeentes niet geholpen. Half juni 2022 kregen we zelfs het absurde bericht dat er voorlopig geen nieuwe bedrijven of duurzame energie projecten aangesloten kunnen worden. Het stroomnet zit vol want Tennet en Enexis hadden de snelle groei niet verwacht…

Maar het stroomnet zit niet echt vol. Alleen soms, tijdens pieken in vraag of aanbod. Gemiddeld wordt de capaciteit van het net nog niet voor 30% gebruikt. Door zoveel mogelijk eigen opgewekte stroom te verbruiken en slimmer om te gaan met het stroomnet kan het veel efficiënter worden benut en er kan dan ook veel meer aangesloten worden.

En er moet echt snel en veel gebeuren anders gaan we zelfs de bescheiden ambities van de RES niet eens halen, zoals u op het plaatje kunt zien, laat staan energieneutraal worden.

Drie kansrijke opties om hier iets aan te doen zijn: een energy-hub, zonnevelden met kortdurende accu-opslag en de zogenoemde “realtime interface” waarmee een netbeheerder een zonneveld tijdelijk kan afschakelen bij overproductie. Het beste is om deze 3 opties in samenhang te bekijken en te optimaliseren, rekening houdend met de afgesproken 5 tenders voor 50 ha. zonnevelden. En daarom heeft combinatie95, samen met PvdA/GL, D66, CDA en SP de volgende (door wethouder Désiré van Laarhoven omarmde en aangenomen) motie ingediend:

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 14 juni 2022

Overwegende dat:

  • De gemeente Boxtel in haar ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal (per jaar) te worden enorm gehinderd wordt door het tijdens piekvraag en aanbod volle elektriciteitsnet.
  • Dit problemen kan geven bij het verduurzamen van woningen en bedrijven en dat nieuwe woningen en bedrijven soms niet op het net aangesloten kunnen worden omdat er niet voldoende stroom geleverd kan worden.
  • Boxtel in het beleidsakkoord heeft afgesproken 5 tenders voor 50 ha. zonnevelden uit te schrijven maar dat die volgens Enexis tot 2030 niet op het net aangesloten kunnen worden.
  • De gemeenteraad in 2020 een motie heeft aangenomen voor een zonneveld van 20 ha. op eigen grond (langs Renbaan) wat flinke, structurele inkomsten voor Boxtel kan opleveren.
  • We niet kunnen wachten tot het net is uitgebreid en alles in het werk moeten stellen om de netkrapte z.s.m. te omzeilen. Een 3-tal kansrijke opties hiervoor zijn: een energy-hub, peak-shifting en -shaving. Peak-shifting is kortdurende batterij opslag wanneer net vol zit (lage prijs) en terugleveren bij piekvraag (hoge prijs). Peak-shaving is zonnevelden niet op het maximale vermogen aansluiten (bijv. op 70%) en afschakelen wanneer net vol zit.
  • Het goed is dat Boxtel onderzoek laat doen naar een Energy Hub om Boxtelse groene stroom direct op het industrieterrein te gebruiken. Dit kan een goede eerste stap zijn om het net beter te benutten maar er zal meer nodig zal zijn voor een energieneutraal Boxtel.
  • Er een pilot komt voor een zogenoemde “realtime interface” (door een werkgroep van Netbeheer Nederland). Dit is een soort “noodrem voor groene stroom” waarbij netbeheerders op afstand zonnevelden kunnen afschakelen als het net de stroomproductie niet aankan. Hierdoor wordt het net beter benut en kan er veel meer aangesloten worden.
  • Door het afschakelen er wel een paar procent minder energieopbrengst is maar omdat op dat moment stroom goedkoop is, het financieel weinig scheelt.
  • Ook zonnevelden in combinatie met kortdurende batterijopslag netkrapte kan verminderen en met de (zo’n 20% per jaar) dalende batterij prijzen het over een paar jaar al rendabel is.

Verzoekt het College:

Het onderzoek naar een Energy Hub te combineren met onderzoek naar deelname aan de pilot “realtime-interface” en zonnevelden samen met kortdurende batterijopslag.

Over de auteur

administrator