Prikpraat Boxtel Oost woensdag 6 juli

Prikpraat Boxtel Oost woensdag 6 juli

Prikpraat is een activiteit van Combinatie95 die minimaal drie keer per jaar wordt georganiseerd in een van de kernen of wijken in Boxtel. Inwoners van de betreffende kern/wijk worden uitgenodigd om samen met de wethouders, raadsleden en leden van Combinatie95 op pad te gaan om zwerfvuil op te ruimen, maar tegelijkertijd met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. De tweede ‘Prikpraat met Combinatie95’ vindt plaats op woensdagavond 6 juli in de Boxtel Oost omgeving ‘Providentia/ De Dommel. We starten om ca 18.30 uur.

Zwerfvuil roept bij veel inwoners ergernis op. Diverse Boxtelnaren zijn reeds actief om regelmatig zwerfvuil te verzamelen. Combinatie95 is trots op deze inwoners die zich belangeloos inzetten voor een schone en gezonde omgeving. Dat verdient ondersteuning en navolging. Daarom gaat Combinatie95 de komende jaren zelf ook actief aan de slag om een bijdrage te leveren aan opgeruimde wijken. Maar tegelijkertijd ziet Combinatie95 dit als een mooie gelegenheid om op een informele manier met buurtbewoners in gesprek te komen. Vanuit deze gedachte is het nieuwe initiatief ‘Prikpraat met Combinatie95’ ontstaan. Waar mogelijk of gewenst werkt Combinatie95 samen met reeds actieve vuilopruimers. 

Directe lijntjes

Bewoners kunnen tijdens Prikpraat op informele wijze laten horen wat er leeft in hun dorp of wijk en welke suggesties zij hebben om de leefbaarheid te verhogen. Die opmerkingen en wensen kunnen input zijn voor gewenste aanpassing van gemeentelijk beleid of verbetering van de uitvoering. Door de aanwezigheid van de raadsleden en wethouders van Combinatie95 zijn er directe lijntjes met de gemeentelijke organisatie. 

Tweede Prikpraat in Oost ‘rondje De Dommel’

Op woensdag 6 juli vindt in Boxtel Oost de tweede ‘Prikpraat met Combinatie95’ plaats. Start om 18.30 uur bij tankstation Brederodeweg (naast Aldi) en rond 21.00 uur wordt de activiteit afgerond. Combinatie95 zorgt voor veiligheidshesjes, koffie voor de deelnemers, afvoer van het vuilnis en de organisatie(kosten). Wil je ook deelnemen aan de tweede Prikpraat in Oost? Stuur dan voor 1 juli a.s.  een berichtje naar combinatie95boxtel@gmail.com maar spontaan deelnemen mag ook.

Over de auteur

administrator