De Kleine Aarde definitief verkocht

De Kleine Aarde definitief verkocht

De financiering voor De Kleine Aarde is rond en daarmee is de verkoop definitief. 5 oktober 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nieuwe invulling van De Kleine Aarde door Stichting Plaatsen Nederland. Vervolgens hebben op 24 februari 2022 BD Grondbeheer en de gemeente de koopovereenkomst ondertekend. Hierin is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het regelen van de financiële dekking waarvoor vier maanden de tijd was. Inmiddels hebben Stichting Plaatsen Nederland en BD Grondbeheer laten weten dat de financiën rond zijn en dat hiermee de koop definitief is. In juli vindt de daadwerkelijke levering van de grond en de gebouwen aan BD Grondbeheer plaats door ondertekening van de akte bij de notaris. Aansluitend vindt de uitgifte in erfpacht aan Stichting Plaatsen Nederland plaats.

Nieuwe ontwikkeling op terrein De Kleine Aarde

De Kleine Aarde is in 1973 gestart als plek waar bewoners, bedrijven en bezoekers kennisnamen van nieuwe technieken en inzichten om duurzaam om te gaan met voedsel, water en energie. De nieuwe eigenaar van De Kleine Aarde is Stichting BD Grondbeheer. Zij geven De Kleine Aarde langdurig in erfpacht uit aan Stichting Plaatsen Nederland voor realisatie van Plaats De Kleine Aarde. Wethouder Désiré van Laarhoven: “Stichting Plaatsen Nederland geeft De Kleine Aarde op eigen wijze een nieuwe impuls en brengt uiteenlopende partijen samen die werken aan duurzame verandering van het voedselsysteem. Het doet ons een groot genoegen dat het duurzame gedachtengoed van De Kleine Aarde behouden blijft en op deze manier nieuw leven ingeblazen wordt”. Plaats De Kleine Aarde levert een bijdrage aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen.

Crowdfunding

BD Grondbeheer heeft met de obligatielening ‘Samen voor Grond II’ de koopsom gefinancierd en geeft de grond en de gebouwen van De Kleine Aarde in langdurige erfpacht aan Stichting Plaatsen Nederland. Voor de aankoop en renovatie van de gebouwen op De Kleine Aarde heeft Stichting Plaatsen Nederland een financiering van 1,8 miljoen nodig. Deze financiering is deels opgehaald bij particuliere investeerders, om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om deel uit te maken van deze beweging. Investeerders worden lid van Coöperatie Plaats De Kleine Aarde. Coöperatieleden krijgen het recht en de mogelijkheid om actief mee te doen en denken aan de ontwikkeling van De Kleine Aarde. Start verbouwing en activiteiten Op dit moment biedt De Kleine Aarde tijdelijk onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is overeenstemming met BD Grondbeheer/De Plaatsen over opvang van vluchtelingen tot 1 oktober. Na 1 oktober gaan de verbouwingswerkzaamheden van start. De eerste bouwactiviteiten starten na de zomervakantie.

Over de auteur

administrator