Haalbaarheidsonderzoek Bassischool Willibrordus in Esch

Haalbaarheidsonderzoek Bassischool Willibrordus in Esch

Het schoolgebouw en de gymzaal van Basisschool Willibrordus zijn sterk verouderd. De gemeente Boxtel wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vervangende nieuwbouw van de school. Hierbij wordt gekeken naar een bouw in twee lagen om zo ook ruimte te maken voor een combinatie met woningbouw. Uitgangspunt is een nieuw gebouw waar plek is voor de basisschool met gymzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

Renoveren of nieuwbouw

Eerder is door de gemeente Haaren, waar Esch tot 1 januari 2021 nog onder viel, de mogelijkheid voor renovatie onderzocht. Ook is er in 2019 door een externe partij onderzoek gedaan naar renovatie versus vervangende nieuwbouw. Het bedrag voor renovatie is in de huidige markt ongeveer 85% van de nieuwbouwinvestering. Toch is renovatie naar verwachting duurder doordat de afschrijvingstermijn voor renovatie 25 jaar bedraagt en de termijn van nieuwbouw 40 jaar bedraagt. Wethouder Hans Heesen: “Nieuwbouw maakt het ook mogelijk de school energieneutraal te maken en geeft ons de kans om slimmer om te gaan met de beschikbare ruimte. Het is dan ook goed om nu de mogelijkheden van nieuwbouw te onderzoeken.” Een deskundige externe partij voert het nieuwe onderzoek uit, in samenspraak met Cadans Primair en de gemeente. Daarmee zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en kennis vanuit de markt geborgd.

Mogelijke woningbouw

Bij vervangende nieuwbouw met twee lagen blijft er ruimte over op het huidige terrein. Hierdoor zijn mogelijk extra woningen en/of appartementen in Esch te bouwen, die passen in de omgeving, en dat is een welkome aanvulling. Het schoolbestuur is bereid om hierin mee te denken.

Het vervolg

Aan de hand van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal in overleg met de school een keuze gemaakt worden uit de scenario’s. Belanghebbenden zoals ouders en omwonenden worden hierbij tijdig geïnformeerd. Vervolgens wordt er een investeringsplan uitgewerkt en aan de gemeenteraad gevraagd om het benodigde bouwbudget, verminderd met de verwachte opbrengst van de mogelijke woningbouw, beschikbaar te stellen.

Over de auteur

administrator