Energiebesparing en energiearmoede

Energiebesparing en energiearmoede

De energieprijzen schieten de hoogte in en dat zal voorlopig niet beter worden. Gemeente Boxtel heeft geld gekregen van het Rijk voor energie-bespaaradviezen en ruim 2 ton om energiearmoede te voorkomen. Goede zaak, maar wel belangrijk dat dat geld zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Bijna alle huizen met een spouwmuur zijn gasloos te maken met een volledig elektrische warmtepomp. En als je de benodigde extra stroom zelf opwekt kan een gemiddeld huishouden nu €1800,- per jaar besparen! Met een hybride WP is de besparing minder en blijf je nog aardgas verbranden en dus CO2 uitstoten. Inmiddels hebben 100 woningeigenaren via de gemeente een bespaarplan gekregen. Wij hebben van verschillende mensen gehoord dat men niet tevreden is over het advies en uitsluitend advies kreeg voor een hybride WP, zelfs als men om een gasloze oplossing vroeg. En als men een offerte aanvroeg kwam dat van een bedrijf van ver weg. Combinatie95 vindt de matige en eenzijdige adviezen een gemiste kans en het is helemaal jammer als de klandizie niet in Boxtel blijft.

Inmiddels heeft zo’n 10% van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen. Met radiatorventilatoren, de ketel op 50º instellen en (ja daar is ie weer) een zuinige douchekop is een gezin met 2 kinderen per jaar zo’n €600,- minder duur uit. De ruim 2 ton vanuit het Rijk is ruim voldoende om deze zaken cadeau te doen aan gezinnen met een smalle beurs.

En met een bescheiden investering is nog veel meer te besparen. Een airco die ook zuinig kan verwarmen kan 2/3 van je gasverbruik besparen. Het stroomverbruik neemt dan wel toe maar bij de huidige prijzen is de totale besparing toch al gauw zo’n €1000,- per jaar. Nu is er een Boxtels bedrijf met een aanbieding voor een airco die heel energiezuinig, flink kan verwarmen en die verdien je binnen 2,5 jaar terug. En met eigen zonnepanelen is de besparing zelfs €1600,- per jaar en de TVT 1,5 jaar.

Zondag 27 maart 2022 is de eerste landelijke “Dag Tegen Gas”. Voor Oekraïne, voor onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, voor een lagere energierekening en voor een beter klimaat. Het doel is iedereen te stimuleren om hun fossiele energieverbruik te verminderen. Volgens Combinatie95 valt er dus nog vrij eenvoudig veel energie en daarmee veel geld te besparen en daarover hebben wij de volgende vragen gesteld met daaronder het antwoord van wethouder Van Laarhoven:

Vraag 1: Is het College op de hoogte dat er in de “haal meer uit je woning” bespaarplannen geen advies over volledige elektrische warmtepompen gegeven wordt en, zo ja, is dit een bewuste keuze en wat is dan de motivering en gaan we in de toekomst wel voor gasloos en meer tevredenheid over de advisering?

In het Bespaarplan werd wanneer van toepassing wel een all electric warmtepomp geadviseerd, alleen volgde er voor dit product dus geen offerte. Binnen de inkoopactie werden namelijk alleen hybride warmtepompen aangeboden omdat all electric maar voor een kleine groep relevant is en collectief inkopen alleen op grote schaal kan. Opmerkingen die we ontvangen t.a.v. de advisering koppelen we terug ter verbetering van de advisering

Vraag 2: Bij het aanvragen van een offerte voor een hybride warmtepomp kwamen alleen reacties van bedrijven “van ver weg”. Is het College bereid voor het laten geven van offertes in het vervolg samenwerking met Boxtelse bedrijven te zoeken?

Winst uit je Woning werkt voor warmtepompen samen met Heattransformers. De markt voor hybride warmtepompen is oververhit en dit is landelijk de enige partij die op grote schaal kan leveren, deze schaal is nodig bij een collectieve inkoopactie. Voor de andere maatregelen (isolatie en zonnepanelen) werden lokale partijen wel meegenomen. Wanneer de partij bij de aanbesteding aan de kwaliteitseisen voldoet scoort een lokale partij in de boordeling extra punten. De Bespaarplannen en inkoopactie liepen t/m december 2021 en zijn nu afgelopen. In het vervolg zoeken we waar mogelijk weer de samenwerking met Boxtelse bedrijven

Vraag 3: Een woning met spouwmuren met gemiddeld verbruik (1500 m3 gas, 3000 kWh) is voor ca. € 20.000 (subsidie en BTW meegerekend) gasloos en energieneutraal te maken. Dit bedrag lenen kost 15 jaar lang aan rente en afschrijving €129,- per maand. Daar gaat de energiebelastingkorting (nu €69,- per maand) nog vanaf. Met vastrecht van €275,- wordt de totale “energierekening” slechts €83,- per maand! Gaat de gemeente nogmaals wijzen op onze duurzaamheidslening en deze enorme besparing van zo’n €1800,- per jaar?

Wij gaan een uitvoeringsprogramma opstellen voor de warmtetransitie, waarin we per kwartaal en per kern/wijk aangeven welke acties we in deze collegeperiode gaan uitvoeren om inwoners richting aardgasvrij te krijgen. We gaan ook de duurzaamheidslening aanpassen en uitbreiden met een verzilverlening (à 1,7%), zodat inwoners ook de overwaarde kunnen inzetten en met minder kosten van het aardgas af kunnen. Door de acties uit dit uitvoeringsprogramma willen we inwoners handelsperspectief geven om energiebesparende maatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. We gaan ook onze inwoners wijzen op de afbouw van de salderingsregeling, waardoor energieneutraal worden op termijn meer maatregelen vraagt, zoals batterijopslag

Vraag 4: Met de beste kleine bespaarmaatregelen (ketel op 50º, radiatorventilatoren, zuinige douchekop) is een gezin met 2 kinderen zo’n €600,- per jaar minder duur uit. Is het College bereid een deel van de €212.000 van het Rijk te gebruiken om deze zaken gratis te laten installeren (bijv. door de “klusbus”) bij huishoudens met een smalle beurs?

Met de RRE bijdrage tot 1 januari 2022 en de RREW bijdrage tot 1 juli 2022 hebben we met vouchers en andere acties deze kleine bespaarmaatregelen gepromoot en hebben u in een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Daarnaast hebben we een bijdrage van €212.000 ontvangen die voor 1 juli 2023 besteed moet zijn aan de aanpak van energiearmoede, door energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen voor huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Wij gaan in regionaal verband in samenwerking met de woningcorporaties kijken hoe we deze doelgroep zo veel mogelijk gaan ontzorgen, zodat zo veel mogelijk energie bespaard wordt en energiearmoede wordt bestreden.

Over de auteur

administrator