Verkoopovereenkomst De Kleine Aarde ondertekend

Verkoopovereenkomst De Kleine Aarde ondertekend

Donderdag 24 februari 2022 is de verkoopovereenkomst tussen de gemeente Boxtel en Stichting BD Grondbeheer getekend, waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat “Plaats De Kleine Aarde” van start kan. Stichting De Plaatsen is de initiatiefnemer van deze nieuwe ontwikkeling op het terrein van De Kleine Aarde dat uiteenlopende partijen samenbrengt die werken aan duurzame verandering van het voedselsysteem. “Deze stap past uitstekend in het gedachtegoed van De Kleine Aarde en ik ben erg blij met deze mijlpaal”, geeft wethouder Désiré van Laarhoven aan.

Herenboeren

Boxtelaar Geert van der Veer is vanuit Herenboeren Nederland de grondlegger van dit duurzame initiatief op het terrein van De Kleine Aarde en is mede-oprichter van Stichting De Plaatsen. Het levert een bijdrage aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Zij trekken daarbij samen op met specialisten, burgers, wetenschappers, kunstenaars, financiers en ketenpartners. Stichting De Plaatsen ziet in De Kleine Aarde een meer dan geschikte locatie om het plan voor Plaatse De Kleine Aarde tot bloei te laten komen. “Het is een unieke kans voor Boxtel om deze ontwikkeling te faciliteren’, zegt wethouder Van Laarhoven.

Duurzame ambitie

De doelstelling van Plaats De Kleine Aarde past in de duurzame en innovatieve ambitie die de gemeente voor de invulling van De Kleine Aarde gesteld heeft in het beleidsakkoord ‘Samen aan de slag’. In 1972 was de oorspronkelijke doelstelling van De Kleine Aarde ook educatief in de vorm van een ‘proefboerderij van een nieuwe wereld’ gericht op onder meer alternatieve vormen van energie en biologische landbouw. Met dit nieuwe plan wordt het gedachtegoed – dat nog altijd actueel is – in ere gehouden. Wethouder Van Laarhoven: “Dit is een prachtige ontwikkeling voor de gemeente Boxtel. Dit initiatief past perfect in de duurzaamheidsambitie van onze gemeente en is een mooie ontwikkeling waarin een van onze parels “De Kleine Aarde” behouden blijft.”

Stichting BD Grondbeheer

De nieuwe eigenaar van De Kleine Aarde is Stichting BD Grondbeheer. Zij geven De Kleine Aarde vervolgens langdurig in erfpacht uit aan Stichting De Plaatsen voor realisatie van Plaats De Kleine Aarde. BD Grondbeheer staat bekend om hun bijdrage aan duurzaam Nederland. Sinds 1978 koopt zij grond (met eventuele opstallen) en geeft deze in (erf)pacht uit ten behoeve van duurzame landbouw voor de lange termijn (7 generaties).

Over de auteur

administrator