Transitie Visie Warmte Boxtel

Transitie Visie Warmte Boxtel

In het coalitie akkoord van het Rijk van 2021 is de ambitie opgeschroefd van 49% naar 60% minder CO2 uitstoot in 2030. Dat zal ook gevolgen hebben voor de warmtetransitie en sowieso wil men deze visie medio 2023 actualiseren. Combinatie95 roept om in het vervolg uitsluitend bekende eenheden gebruiken zoals kWh en ha. want er zijn weinig mensen die weten wat een PJ is of dat een voetbalveld 6770 m2 is. En vooral de urgentie mag duidelijker blijken. Om de maximaal 1,5 graden opwarming binnen bereik te houden moeten we zo snel mogelijk van het aardgas af. Gelukkig is dat besef er ook bij ons College dus schroef aub het tempo van de plannen op.

In het (unaniem aangenomen) raadsvoorstel staat dat een hybride of volledig elektrische warmtepomp (WP) resp. 20% tot 45% minder CO2 uitstoot hebben. Maar dat is een momentopname: bij de huidige mix van stroomopwekking. Zodra we volledig groene stroom hebben of huishoudens de benodigde stroom op eigen dak opwekken is het resp. 66% of 100% minder CO2 uitstoot. Een volledig elektrische WP of een hybride WP met groen gas (uit GFT, rioolslib of mest) kan dus compleet CO2 neutraal zijn en is meestal het eenvoudigst en goedkoopst uit te voeren, zeker voor woningeigenaren. En warmtepompen massaal toepassen hoeft geen probleem te zijn voor het stroomnet want in de daluren is er nog voldoende capaciteit over; het is vooral een kwestie van de vraag beter spreiden en dat is met een moderne WP eenvoudig te regelen.

Voor identieke woningen die dicht op elkaar staan, zoals van woonstichting Joost, kan een warmtenet een goede oplossing zijn. En gelukkig wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en heeft Joost ook meer financiële armslag voor verduurzaming. Echter, Combinatie95 wil niet dat we voor een warmtenet diep in de bodem gaan boren. Daar zitten teveel risico’s aan maar waarschijnlijk staat de provincie dat ook niet toe. Bewoners die aangesloten worden op een warmtenet krijgen meestal de belofte dat het “nooit duurder” dan verwarmen met gas wordt. In de praktijk is het meestal “nooit goedkoper”. Gebruikers van een warmtenet betalen voor de geleverde warmte een bepaald tarief per kWh warmte. Meestal is dat warmtetarief rechtstreeks gekoppeld aan de gasprijs. En met de exploderende gasprijzen van de afgelopen tijd stijgen de warmtenet kosten flink mee en komen veel huishoudens alsnog in de problemen. Op onze vraag hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat een aansluiting op een warmtenet betaalbaar is en blijft, antwoorde wethouder Van Laarhoven dat ze zich gaat inzetten om de tarieven los te koppelen van de gasprijs.

Over de betaalbaarheid. Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 1500 m3 gas en 3500 kWh stroom per jaar. Dat kost met de energieprijzen van begin 2021 al ruim 2000 euro en daarna nog veel meer. Er bovenop kost de gasaansluiting 275 euro per jaar en een ketel inclusief montage zo’n 2000 euro. Over 15 jaar is dat, gerekend met oude prijzen, totaal ruim 36.000 euro. Vanaf bouwjaar 1920 hebben bijna alle huizen een spouwmuur en die zijn met isolatie, een WP en zonnepanelen redelijk makkelijk energieneutraal te maken. Volgens berekeningen van milieu-centraal kost dat tussen de 15.000 en 30.000 euro, inclusief subsidies. Dat is dus altijd goedkoper en het huis wordt comfortabeler en meer waard. Voor de investering kun je een voordelige lening bij het Rijk of de gemeente afsluiten. Gemiddeld bespaart een huishouden 15 jaar lang 500 à 600 per jaar en daarna wordt de besparing nog groter. Geld hoeft dus eigenlijk geen rol te spelen maar vooral het gedoe houdt veel mensen tegen. Als Boxtelse bedrijven nou eens de handen ineen zouden slaan om een totaalpakket aan te bieden van vloer-, gevel- en dakisolatie, dubbel glas, energiezuinige ventilatie en WP installatie. Dat zou mensen echt ontzorgen en het animo enorm vergroten. En het kan Boxtelse bedrijven ook nog veel werk opleveren. Het zou mooi zijn als de gemeente hierin kan bemiddelen om onze inwoners èn lokale ondernemers te helpen.

Over de auteur

administrator