Willibrordus school in Esch

Willibrordus school in Esch

Combinatie95 wil zich hard maken voor een nieuwe of volwaardig gerenoveerde school met gymzaal in Esch. Dit hebben we uitgesproken in ons verkiezingsprogramma en hebben we ook weten te vertalen in het beleidsprogramma van de nieuwe coalitie:

“Er moet snel besluitvorming plaatsvinden over Basisschool Willibrordus, een deel van het sociaal hart van Esch. We willen komen tot een goede en duurzame basisschool in Esch, inclusief gymzaal, door middel van volwaardige renovatie of nieuwbouw. De mogelijkheid om dit te realiseren in combinatie met woningbouw wordt meegenomen. Dit doen we in een open dialoog met Cadans Primair. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.”

De school en gymzaal zijn inmiddels ruim 40 jaar oud en hebben hun beste tijd gehad. De onderhoudskosten lopen de komende jaren aanzienlijk op. Dat is ook de reden dat het schoolbestuur, Cadans Primair, en de voormalige gemeente Haaren tot de conclusie zijn gekomen dat het verstandiger is om te kijken naar alternatieven, zoals algehele renovatie of nieuwbouw.

Dat dit proces de afgelopen jaren een moeizaam proces is geweest, moge duidelijk zijn. We rekenen er dan ook op dat dit in Boxtel beter gaat.

Het gaat namelijk om één van de belangrijkste voorzieningen in een dorp. Kinderen, ouders en leraren verdienen een goede school die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Om ons partij-breed op de hoogte te stellen van situatie van de school, hebben we met Combinatie95 een werkbezoek gebracht aan de school. Dit was een prima bijeenkomst waarbij we het gesprek zijn aangegaan met de bestuurster, directrice, ouders en andere gebruikers van de school. Daarbij hebben we een goed beeld gekregen van de visie en de staat van de school en het gevoel gekregen dat de bestuurlijke verhoudingen nu veel positiever zijn.

Omdat we niet alleen de stand van zaken vanuit het oogpunt van de school willen weten, hebben we in de raad van 13 juli ook vragen gesteld aan het college en de verantwoordelijk wethouder. Uit de beantwoording maken wij op dat ook de wethouder betrokkenheid voelt en een positieve inbreng heeft. Daarnaast is er nog een wethouder betrokken om mee te kijken naar de mogelijkheden voor de combinatie met woningbouw. Het college gaat er vanuit dat er in september/oktober een plan van aanpak ligt met een soort tijdsplanning. Probleem hierbij is wel dat de ambtenaar, die dit project tot nu toe onder zijn hoede heeft, vertrekt. Het uitgangspunt is echter nog steeds om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van deze belangrijke voorziening. Wordt dus vervolgd.

Combinatie95 blijft zich in ieder geval inzetten voor dit deel van het sociale hart van Esch. Daar kunt u op rekenen.

Over de auteur

administrator