Bestemmingsplan Kerkweide-west Liempde

Bestemmingsplan Kerkweide-west Liempde

Al jaren gaat het in de gemeenteraad van de gemeente Boxtel over woningbouw, ook voor Combinatie95 een van de belangrijkste speerpunten. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli lag het bestemmingsplan van Kerkweide-west ter besluitvorming op tafel. Combinatie95 is erg blij dat er een bestemmingsplan ter besluitvorming lag dat gaat leiden tot woningbouw in Liempde. Woningbouw die hard nodig is om onze kernen leefbaar te houden en mensen iets meer mogelijkheden te geven om een woning te kopen in de woonplaats waar ze dat graag willen.

Kerkweide-west is een inbreidingslocatie, en voor dit type locaties zal het in de praktijk altijd lastig zijn om iedereen volledig tevreden te stellen. Maar daar is in de totstandkoming van dit plan in ieder geval de tijd voor genomen. Het is dan ook een uitgebreid traject geweest waarbij ons inziens voldoende tegemoet gekomen is aan de bezwaren van omwonenden, onder andere met het creëren van mogelijkheden om een latere ontsluiting van de betreffende percelen te realiseren. Voor de omliggende bedrijven is het natuurlijk met name van belang dat zij door de geplande woningbouw niet belemmerd gaan worden in hun bedrijfsvoering. En wij begrijpen die zorg. Uit o.a. de rapportage van het akoestisch onderzoek komt naar voren dat dit niet het geval is omdat eventuele belemmeringen door woningen in de directe omgeving er, voor het grootste deel, nu ook al zijn vanuit reeds bestaande woningen. Het feit dat er meer potentieel klagende omwonenden bij komen is vanzelfsprekend niet fijn maar betekent niet automatisch dat er extra belemmeringen voor de betreffende bedrijven ontstaan.

Op basis van deze afwegingen is Combinatie95 van mening dat de bezwaren voldoende ondervangen worden en daardoor niet opwegen tegen het algemene belang van woningbouw.

Wij zijn blij om te zien dat de gemeenteraad van Boxtel tijdens de raadsvergadering op 13 juli de volgende stap heeft gezet in het realiseren van woningbouw in Boxtel. Het bestemmingsplan Kerkweide-west is tijdens deze vergadering unaniem vastgesteld. In het verlengde hiervan heeft Combinatie95 het college opgeroepen om ook vaart te maken met de planvorming van Kerkweide-oost. Hierdoor ontstaat er één integraal gebied dat ook de kwaliteit van Kerkweide-west bevorderd.

Het plan wordt daarnaast, op de woningen aan de Kerkheiseweg na, welstandsvrij. Combinatie95 is voor zo min mogelijk regels, zolang waardevolle historische kernen en linten binnen de gemeente maar goed beschermd blijven. Vanuit deze gedachte ziet Combinatie95 dan ook geen bezwaar om het betreffende gebied welstandsvrij te maken. Het betreft hier een geheel omsloten gebied waarbij geen kwalitatieve verslechtering van de omgeving optreed wanneer het welstandsvrij is. Het welstandsvrij maken van het gebied zorgt er ook niet voor dat toekomstige bewoners ‘vrij spel’ hebben als het aan komt op verbouwingen aan woningen etc.. Hoewel we de zorgen van de omwonenden hierover begrijpen, hebben deze zorgen feitelijk geen relatie met het welstandsvrij maken van het gebied. Toekomstige bewoners zullen immers verbouwingen altijd volgens de geldende wet- en regelgeving uit moeten voeren.

Over de auteur

administrator