Productieve Natuur

Productieve Natuur

Op 22 april 2021 vond het “Landschapslaboratorium Productieve Natuur” plaats, georganiseerd door de gemeente Best en gemeente Boxtel. Hiervoor plantten wethouder Désiré van Laarhoven en Han Thijssen (directeur MTD Landschapsarchitecten en lid Nederlandse Verenging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) samen een veelstammige ‘Fladderiep’. De boom is geschonken door NVTL en is geplant op de Rouwbommel aan de Goossen Bunder in Liempde. Het is de eerste boom van een plantactie van de NVTL om 10.000 bomen te planten. De veelstammigheid van deze boom symboliseert de goede samenwerking tussen de NVTL, vele sponsoren van de plantactie, de gemeente, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer.

Landschapslaboratorium Productieve Natuur

Het Landschapslaboratorium Productieve Natuur is een van de tien landschapslaboratoria die georganiseerd worden voor de Landschapstriënnale. Dit vier weken durende evenement over de toekomstmogelijkheden van ons landschap, vindt eens in de drie jaar plaats op verschillende plekken in Nederland. Deze keer vindt de Landschapstriënnale plaats in het Van Gogh Nationaal Park i.o. Bij de Landschapstriënnale staan de landschapslaboratoria centraal. Landschapslaboratorium Productieve Natuur gaat over hoe je het verdienvermogen van natuurlijke landschappen kunt optimaliseren. Productieve Natuur kijkt voor het beantwoorden van die vraag vooral naar bosbouw (populieren) voor bouwmaterialen.

Plantactie NVTL

Aanhakend op het Landschapslaboratorium Productieve Natuur organiseert de NVTL een sponsoractie. Ze heeft met haar leden een actie in gang gezet om 100 x 100 bomen (op 2,5 ha) te planten in Het Groene Woud. Dit als symbool voor het aankomende 100 jarig bestaan in 2022 en nog belangrijker om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het landschap, natuur, klimaat. Ze wil in de Triënnale niet alleen meedenken en ontwerpen aan de toekomst, maar ook echt iets doen!

Landschapstriënnale

De Landschapstriënnale is een driejaarlijks festijn waarbij alle facetten van het landschap de revue passeren. Actuele opgaven, bereikte resultaten en goede voornemens. Het landschap in Nederland is het waard. De gemeenten Best en Boxtel zijn de trekkers van het Landschapslaboratorium Productieve Natuur dat op 22 april plaatvond en op 18 juni in de vorm van een evenement voor professionals. Productieve natuur is een thema dat voor een breed publiek, zowel voor professionals als voor inwoners goed te begrijpen, maar ook toepasbaar is. Van (landschaps-)architecten tot woningcoöperatie, van natuurorganisaties en terreinbeheerders tot kunstenaars. Ieder kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de realisatie van duurzame, productieve natuur. Die zorgt voor oplossingen van een aantal maatschappelijke problemen in de eigen omgeving, versterking van het landschap en versterking van de regionale economie via bijvoorbeeld houtbouw van populierenhout.

Over de auteur

administrator