Motie Meer laadpalen voor elektrische auto’s

Motie Meer laadpalen voor elektrische auto’s

Het Rijk wil dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Dat is een goed idee want het scheelt heel veel energieverbruik en uitstoot van CO2, stikstofverbindingen en andere uitlaatgassen en fijnstof. Vorig jaar had al zo’n 25% van de nieuwe auto’s een stekker en dat percentage zal snel stijgen. De verwachting van de autobranche zelf is dat in 2025 (over 4 jaar dus al) elektrische auto’s goedkoper zijn dan fossiele auto’s. En daarom denken netbeheerders dat vanaf 2025 vrijwel alle nieuwe auto’s al elektrisch zullen zijn.

Daar moeten gemeenten natuurlijk wel op inspelen door te zorgen voor voldoende laadpalen. De aanvraag procedure voor burgers is nu nog erg omslachtig. En als er binnen 300 m. al een laadpaal staat dan wordt er géén bijgeplaatst, ongeacht hoe vaak deze bezet is. De gemeente kost het veel ambtelijke capaciteit omdat er voor iedere afzonderlijke laadpaal een verkeersbesluit genomen moet worden.

Dat kan veel efficiënter door, samen met burgers, eenmalig alle geschikte locaties te bepalen en daarvoor alvast, in één procedure, de benodigde verkeersbesluiten te nemen. Laadpalen kunnen daarna direct bijgeplaatst worden indien ze ook echt gebruikt worden. Door die laadpalen meteen geschikt te maken voor tijdelijke buffering van groene stroom in de grote auto-accu’s kan dat ook nog flink bijdragen aan de Boxtelse energietransitie. Die techniek heet vehicle-to-grid, afgekort V2G.

Belangrijk zaken voor een energiezuinig en schoner Boxtel en vandaar deze gezamenlijke motie van Combinatie95, Balans, Inbox, D66, PvdA/GL en de SP. De opdracht van de motie voor het College luidt:

  1. Plankaarten te maken met alle toekomstige locaties voor laadpalen in Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel en op basis hiervan alvast, in één procedure, de benodigde verkeersbesluiten te nemen, zodat ze in de toekomst direct geplaatst kunnen worden waar dat nodig is.
  2. Daarbij zorgvuldig aandacht te besteden aan communicatie en participatie van onze inwoners.
  3. De uitbreiding van laadpalen kostenneutraal en gebaseerd op bezettingsgraad te faciliteren, zoals dat ook in de gemeente Utrecht wordt gedaan. 
  4. Er voor te zorgen dat alle nieuwe laadpalen geschikt of eenvoudig geschikt te maken zijn voor V2G.

Na uitleg van de wethouder bleek dat er al plankaarten voor 66 nieuwe laadpalen in voorbereiding zijn en dat die allemaal al geschikt worden voor V2G. Daarmee is deze motie (voorlopig) overbodig en hebben de indieners gezamenlijk besloten om deze in te trekken. Uiteraard blijft Combinatie95 de (zeer snelle) ontwikkelingen op de voet volgen en zal indien nodig nogmaals pleiten voor versnelde uitrol van laadpalen.

Over de auteur

administrator