Ontwerp Herinrichting Rechterstraat

Ontwerp Herinrichting Rechterstraat

Het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Rechterstraat is een burgerinitiatief van De werkgroep Sfeer en Beleving van Ondernemers Centrum Boxtel. Er zijn een drietal brede openbare bijeenkomsten over geweest en men ging voor een ontwerp met 80% draagvlak want 100% is in de praktijk nooit haalbaar. En inderdaad is er nu wat kritiek over het verwijderen van bomen, het water en fietsers. Nou is de rechterstraat echt wel toe aan een opknapbeurt en het plan ziet er heel mooi uit. Combinatie95 geeft bij deze graag de complimenten aan allen die hebben bijgedragen. En gelukkig is er in deze tijd van draconische bezuinigingen al budget voor gereserveerd want nu kan het ook snel uitgevoerd worden.

De rechterstraat is een belangrijke verkeersader voor fietsers en het fietsend publiek is ook een hele belangrijke groep voor onze winkeliers en horeca. Nu wordt de rechterstraat grotendeels ingericht als voetgangersgebied met “de fiets als gast”. Blijkbaar is de fietsersbond daar niet gelukkig mee. Na onze vragen zegde het College toe om bij de technische uitwerking van dit plan de suggesties van de fietsersbond ter overweging mee te nemen.

Zoals bekend is Combinatie95 een enorme voorstander van meer groen want dat maakt mensen gezonder, beperkt fijnstof en vermindert hittestress. Maar dat betekent niet dat geen enkele boom mag wijken. Zolang er goede redenen zijn en er maar minstens evenveel bomen herplant worden valt er over te praten. In dit plan worden een aantal van de huidige bomen vervangen door zogenaamde “waterbomen” en Combinatie95 heeft het College om een toezegging gevraagd (en gekregen, indien enigszins financieel haalbaar) dat de bomen elders herplant of, bij onverhoopt sneuvelen, vervangen worden.

In dit plan worden de unieke binnendommeltjes van Boxtel weer zichtbaar gemaakt met water of bestrating. Dat draagt bij aan een mooi centrum met een unieke uitstraling en beleving wat meer publiek zal trekken en dat is goed voor onze winkeliers en horeca. Voor zover er water bij de verbeelding van de binnendommeltjes aan te pas komt wordt dat rondgepompt met stroom opgewekt door zonnepanelen. Nou is geen stroom verbruiken nog beter dan zelf opwekken maar omdat het om weinig water gaat zal het verbruik ook beperkt zijn. Overigens zal de besparing met de nieuwe LED straatverlichting waarschijnlijk groter zijn dan het verbruik van de pompen.

Over de auteur

administrator