volgorde PHS maatregelen

volgorde PHS maatregelen

Tijdens de beeldvormende vergadering over de maatregelen PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) van 10 september 2019 hebben we kunnen zien dat heel Nederland gebukt gaat onder de enorme stikstof uitstoot. Die is in Nederland nl. het hoogste van heel Europa en dat is zeer slecht voor mensen en de natuur en de biodiversiteit. Het gaat om de uitstoot van ammoniak, nitriet en nitraat. Ammoniak komt grotendeels vrij bij de intensieve veeteelt en de stikstofoxiden nitriet en nitraat bij industrie en verkeer. Om de natuur te beschermen mogen er van de Raad van State alleen nog maar nieuwe projecten uitgevoerd worden als er voldoende stikstofuitstoot gecompenseerd wordt. Vandaar dat de VLK (Verbinding Ladonk Kapelweg) nu stilligt.

Nou heeft de afstand van een project tot een natuurgebied ook invloed op de mate waarin de natuur belast wordt. De VLK ligt helaas dicht bij de Kampina en daar zal compensatie waarschijnlijk moeilijker worden. De Keulsebaan daarentegen ligt verder weg en met een verdubbeling zal het verkeer beter doorstromen en dat kan misschien zelfs resulteren in een vermindering van de uitstoot omdat vooral stoppend en weer optrekkend verkeer funest is. De Keulsebaan aanpakken kan dus waarschijnlijk eerder.

Door nu de fasering van het Maatregelenpakket PHS aan te passen en de verbreding van de Keulsebaan eerst uit te voeren hoeven we minder tijd te verliezen en des te eerder wordt het centrum van Boxtel ontlast van al dat verkeer dat er niet thuishoort. Daarmee worden wegen zoals de Baroniestraat veel veiliger, schoner, stiller en dus leefbaarder.

Daarom hebben de coalitiepartijen D66, SP, InBox en Combinatie95 gezamenlijk een (aangenomen) motie ingediend om het College te laten onderzoeken of de volgorde van de PHS maatregelen aangepast kan worden.

Over de auteur

administrator