Prikpraat Combinatie95: “Meer buurtgevoel, minder afval”

Prikpraat Combinatie95: “Meer buurtgevoel, minder afval”

Terwijl Combinatie95 zwerfafval in alle Boxtelse wijken en kernen prikt, praat de politieke partij met inwoners uit het betreffende gebied om te horen wat er leeft. Prikpraat van Combinatie95 werd deze keer op zaterdag 14 oktober 2023 gehouden in het centrum van Boxtel en Breukelen. In drie groepjes werd door leden van Combinatie95, waaronder de wethouders Désiré van Laarhoven en Hans Heesen en raadslid Stefan de Nijs, zwerfvuil opgeprikt. Tegelijkertijd gingen de vuilprikkers in gesprek met diverse inwoners van Boxtel.

De hoeveelheid zwerfafval was deze keer minder dan tijdens eerdere edities van Prikpraat. Verschillende bewoners en clubjes van bewoners blijken zelf te zorgen voor een schone stoep en straat. Een van hen typeerde dat heel mooi met: “meer buurtgevoel, minder afval”. Een leuze en keuze die volgens Combinatie95 navolging verdient. Het merendeel van de bewoners die zelf initiatief nemen laat zich bovendien positief uit over de gemeente Boxtel.

Peukentapijt
Er waren echter ook plekken waar veel zwerfafval gedumpt wordt, zoals aan de achterzijde van de Markt in de Monseigneur Bekkerstraat. Daar lagen vele blikjes, flesjes en glazen. En op de stoep een ‘tapijt’ van een paar honderd sigarettenpeuken met filter. Afval dat bijna niet te ruimen is en nooit vergaat. “Hier moet de politie maar eens een heterdaadje maken”, was de suggestie van een passant. Er werden door de bewoners diverse suggesties gedaan tijdens Prikpraat. Zo zouden duurzaamheidacties meer zichtbare aandacht moeten krijgen. En “zorg voor een tegeltaxi”. Die de tegels ophaalt bij inwoners die tegels wippen om hun tuin te vergroenen. Tevens riep een oudere inwoner op om veel meer aandacht te besteden aan onze jongeren. De genoemde ideeën omarmt Combinatie95 van harte.

Fixi-app gebruiken
Ook tijdens deze Prikpraat werden problemen gesignaleerd met rondhangende jeugd, nu vooral in de omgeving van het Processiepark. Verder werd meer aandacht gevraagd voor vuurwerkoverlast, ontbrekende bladkorven en voor asociaal verkeersgedrag, zoals gewoon even midden op de weg parkeren bij een bezoekje aan de apotheek. Combinatie95 blijft zich inzetten voor verbeteringen en adviseert burgers zaken te blijven melden. Voor problemen in de openbare ruimte kan daarvoor de Fixi-app benut worden. Bewoners tonen zich tevreden over de reacties die de gemeente daarop verzorgt. 

Over de auteur

administrator