Mogelijkheden voor Boxtel Energie Neutraal

Mogelijkheden voor Boxtel Energie Neutraal

Zoals bekend is Combinatie95 een voorstander om ZSM over te schakelen op duurzame, hernieuwbare energie. Omdat de klimaatverandering en onze kinderen dat van ons eisen. Bovendien worden we dan voor onze energievoorziening echt zelfvoorzienend en daarmee onafhankelijk van dubieuze regimes, onze inwoners krijgen schone en betaalbare energie en kunnen er (samen met de gemeente) zelfs inkomsten mee genereren. Om energieneutraal te worden is een goede mix van wind- en zonne-energie en enige energieopslag nodig. Zelfs als we alle geschikte daken volleggen zijn volgens de experts nog zonnevelden nodig. Op dit moment is ongeveer 0,1% van de Nederlandse grond benut voor zonne-energie en dat zal moeten groeien naar ca. 1%. Ter vergelijk: momenteel wordt ruim 70% (24.700 km2) van de Nederlandse grond (34.000 km2) agrarisch gebruikt, grotendeels voor veevoer (mais en Engels raaigras). In totaal beslaan kassen in Nederland 130 km2 (bijna 0,4% van Nederlandse grond) en verbruiken 4 miljard m3 gas per jaar, waarvan de helft voor bloemen en sierplanten (bron CBS).

Recent heeft het demissionaire kabinet afgesproken dat het gebruik van landbouw- en natuurgronden voor zonnepanelen in principe ongewenst is maar met een paar uitzonderingen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor het vastgestelde Boxtelse beleid. De noodzaak om rigoureuze stappen te zetten wordt er echter, ook volgens het rijk, niet minder om. Combinatie95 wil graag weten in hoeverre de, door het kabinet gemaakte, uitzondering en eventuele andere opties ons kunnen helpen bij de realisatie van onze energie ambitie. We hebben het College (27 oktober 2023) daar de volgende vragen over gesteld:

  1. “Projecten waarvan de participatietrajecten al in een vergevorderd stadium zijn kunnen doorgang vinden.” Geldt dit ook voor de eerste Boxtelse zonnevelden tender?
  2. “AgriPV: combinatie van een substantiële agrarische functie met een zonnepark.” Bijv: zonnepanelen boven zacht fruit. Of: verticaal in weilanden op oost/west gerichte dubbelzijdige panelen. Ziet de gemeente hiervoor kansen voor de volgende tender(s)?
  3. “als de landbouwgrond binnenkort geen landbouwgrond meer is” Zijn hier mogelijkheden voor stoppende agrariërs en VAB locaties en, zo ja, hoe?
  4. “als de zonnepanelen helpen bij het oplossen van opstoppingen op het stroomnet.” Het kabinet trekt definitief 416,6 miljoen euro uit voor de installatie van batterijen bij grote zonneparken. Hierdoor kunnen pieken in vraag en aanbod van stroom opgevangen worden en wordt het net beter benut. Gaat het College hier bij onze tenders op inzetten?
  5. “Op eigen terrein energie opwekken met een zonneveld van maximaal 2 hectare mag nog wel.” In hoeverre kan dit helpen bij de realisatie van onze energie ambitie?
  6. Windenergie wordt door dit kabinetsbesluit voor Boxtel vrijwel onontkoombaar maar dat kan eigenlijk alleen in Boxtel Noord. Verwacht het College hierdoor een heroverweging bij Gestel? Of kunnen we 3 (wat kleinere) molens op Boxtels grondgebied realiseren en misschien cable-poolen met het zonneveld bij de rioolwaterzuivering bij de A2?
  7. Ziet het College nu nieuwe kansen om diverse grote parkeergelegenheden in Boxtel te gaan benutten voor overkapping met zonnepanelen?
  8. Gaat het College nogmaals met het bedrijfsleven in gesprek om nu eindelijk eens echt werk te maken van het massaal benutten van de Boxtelse bedrijfsdaken?

Wij verwachten de antwoorden binnen 30 dagen.

Over de auteur

administrator