Rotonde de Ketting

Rotonde de Ketting

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95 al vragen gesteld over de gekozen verkeerskundige oplossing. En dit blijkt de beste oplossing te zijn. Hiermee moet het verkeer op de Bosscheweg, Heem van Selis, Dukaat en Baandervrouwenlaan het beste door kunnen rijden.

We hebben nadrukkelijk ook nog eens de aandacht gevraagd voor zorgen uit de omgeving. Combinatie95 vindt dat de weg Selissen niet afgesloten mag worden, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Ook vinden we dat dit BP niet mag leiden tot extra parkeerdruk op de weg de Ketting. Meerdere partijen hebben hierop gewezen en de wethouder heeft aangegeven dat de buurt altijd betrokken wordt mochten er maatregelen nodig zijn.

Over de auteur

administrator